اسلامیت جامعه به وحدت جامعه پیوسته است

مراسم رونمایی از کتابهای ۸ جلدی جهان اسلام از آثار و تالیفات موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در دفتر مطالعات وزارت امورخارجه با حضور آیت الله اراکی…. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دکتر ظریف، وزیر امور خارجه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، جمعی از نمایندگان مجلس و برخی از سفرای کشورهای اسلامی صبح روز یکشنبه برگزارشد .

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که در منابع دینی ما مسئله وحدت جامعه دینی، توحیدی و اسلامی به عنوان یک اصل بنیادین تلقی شده که با اصل اسلامیت گره خورده تاکید کرد: اسلامیت جامعه به وحدت جامعه پیوسته است

در این مراسم آیت الله محسن اراکی صبح در سخنانی خاطر نشان کرد: در آیات بسیاری بر این اصل تاکید شده که جامعه متفرق جامعه اسلامی نیست و خاصیت اساسی اسلام وحدت آفرینی است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تقدیر از رونمایی از مجموعه کتاب های “جهان اسلام” اظهار داشت: این راهی است که گام اولش، این گام بزرگ و موفق می باشد؛ ما به پژوهش های اسلامی بسیار نیاز داریم.

وی در ادامه بیان داشت، شکل گیری جامعه اسلامی با شکل گیری وحدتی محقق می شود که آغاز آن وحدت اعتباری یا قراردادی است. این همان وحدتی است که با شهادتین آغاز می شود.

وی افزود این شهادت تنها یک گواهی قلبی نیست بلکه التزام به اطاعت از رسول (ص) می باشد و در نهایت به وحدت حقیقی تبدیل می شود.

مرجع :تن