امضای یادداشت تفاهم میان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و وزارت اوقاف سوریه

 

 

 

 

یادداشت تفاهم همکاری میان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و وزارت اوقاف سوریه عصر روز سه شنبه در دمشق به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار تقریب از دمشق، عصر روز سه شنبه طی مراسمی و با حضور آیت الله “محسن اراکی” دبیر کل مجمع جهانی تقریب و “محمد عبدالستار السید” وزیر اوقاف سوریه یادداشت تفاهمی میان مجمع جهانی تقریب و وزارت اوقاف سوریه در دمشق به امضا رسید.
 
آیت الله اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب بعد از امضای این یادداشت تفاهم در گفت و گو با خبرنگار تقریب اظهار داشت: در یادداشت تفاهمی که میان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و وزارت اوقاف سوریه مقرر شده است که هیئت مشترکی از سوی دو طرف تشکیل گردد و این هیئت نسبت به برنامه های آینده همکاری میان مجمع جهانی تقریب و وزارت اوقاف سوریه برنامه ریزی کند.
 
وی افزود: این برنامه ریزی ها بیشتر حول فعالیت هایی خواهد بود که در جهت نزدیکی هرچه بیشتر ملت های جهان اسلام، فرقه ها و مذاهب اسلامی و همچنین همکاری در راستای تولید دانش فقهی پیرامون فقه تقریب و وحدت و فقه مقاومت می باشد.
 
دبیر کل مجمع جهانی تقریب تأکید کرد: ما امروز نیاز مبرمی به تدوین فقه مقاومت و فقه وحدت و تقریب در جهان اسلام داریم.
 
آیت الله اراکی اظهار داشت: پیرامون راه اندازی “دارالتقریب” در دمشق توافق های صورت گرفته است که جزئیات این کار توسط هیئت مشترک پیگیری خواهد شد. همچنین همکاری های گسترده ای در آینده نزدیک بین مجمع جهانی تقریب و وزارت اوقاف سوریه و علمای این کشور برقرار خواهد شد که توسط هیئت مشترک جزئیات آن به زودی تدوین و نهایی خواهد شد.