انتقاد وزیر اوقاف مصر از فتواهای تکفیری

 

 

وزیر اوقاف مصر با انتقاد از تکفیر دیگران و صدور فتوای مهدورالدم بودن برخی افراد از جانب گروه‎های تکفیری، گفت: تکفیر افراد فقط با رأی دادگاه و نظر اهل فتوا ثابت می‎شود.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) به نقل از الیوم السابع، شیخ “محمد مختار جمعه” وزیر اوقاف مصر درخطبه های نماز جمعه دیروز شهر المنصوره مصر، تأکید کرد: تکفیر هیچ انسانی جایز نیست و تکفیر انسان مسلمان کفر است.
 
وی درباره سوء استفاده از آیات قرآن هشدارداد و گفت: کسانی که هیچ فقاهتی ندارند نباید به خود اجازه دهند که نص قرآن را تفسیر کنند و بر اساس آن به تکفیر دیگران و ریختن خون آنان بپردازند.
 
وزیر اوقاف مصر افزود: تکفیر افراد تنها با حکم نهایی دادگاه و بر اساس مستندات و نصوص شرعی و استفاده از نظر اهل فتوا ثابت می شود.
 
مختار جمعه تأکیدکرد: کسانی که از فتوای گروههای گمراه استفاده می کنند و به فتوای ریختن خون مردم عمل می کنند در اشتباه هستند.