اهانت به پیامبر اسلام(ص) خنجری است که بر قلب مسلمانان فرو می رود

آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: غربی ها می دانند اهانت به نبی مکرم اسلام(ص) خنجری است که بر قلب مسلمانان فرو می رود. آنان باید از مسلمانان عذرخواهی کنند. .

آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع عظام تقلید، صبح امروز چهارشنبه در درس خارج فقه، با اشاره به هتک حرمت مقام شامخ رسول خدا(ص)، متنی را در قالب بیانیه قرائت کرد و اظهار داشت: امروز تمام جهان اسلام به سبب اهانت غربی ها به پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) خشمگین است و موج نفرت و انزجار از حرکت آن مجله فرانسوی که دولتمردان غربی از آن حمایت کردند، همه جا را فرا گرفته است.

وی افزود: جریان از این قرار بود که گروهی از تکفیری های دست پرورده غرب به فرانسه رفته و دست به جنایتی زدند که همه ما آن را شدیداً محکوم می کنیم؛ چراکه ترور در هر لباس و گروهی محکوم است.

آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: رجال سیاسی غرب به جای خشکاندن ریشه و عدم کمک به تکفیری ها، ورق را برگردانده، دست به ماجراجویی عجیبی زدند و مسأله را تبدیل به مقابله با جهان اسلام کردند. آنان به نبی مکرم اسلام(ص) اهانت کرده و هر روز بر لجاجت خود افزودند و نسخه بیشتری از آن مجله را چاپ کرده، نام آن را حمایت از آزادی بیان گذاشته اند.

اهانت به نبی مکرم اسلام(ص) خنجری است که بر قلب مسلمانان فرو می رود

این مرجع تقلید خاطرنشان ساخت: کمترین نشان انسانیت این است که به دیگران آزار نرسانیم و غربی ها می دانند اهانت به نبی مکرم اسلام(ص) خنجری است که بر قلب مسلمانان فرو می رود؛ حال سوال اینجاست که آیا فروکردن خنجر به قلب مسلمین مفهوم آزادی بیان است؟ اگر کسی کمترین احساس انسانیت داشته باشد، به خود اجازه چنین حرکتی نمی دهد.

وی تصریح کرد: دولتمردان غربی عقل سیاسی ندارند؛ وگرنه خود را به سادگی برای جنایت گروهی کوچک با تمام جهان اسلام درگیر نمی کردند و به جای منطق به ماجراجوبی نمی پرداختند.اینان فرزندان همان کسانی هستند که با ماجراجویی، جنگ جهانی اول و دوم را به راه انداخته و کشورهای خود را ویران و ده ها میلیون کشته، مجروح و معلول بر جای گذاشتند
.

غرب از مسلمانان عذر خواهی کند

آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: خوب است غربی ها بر سر عقل آمده، معنی آزادی بیان را بفهمند و از مسلمانان عذرخواهی کرده، دنیا را به ناآرامی و بی ثباتی نکشانند چرا که دامن خود آنها را هم خواهد گرفت.

مرحع:تنا