اولین نشست شورای علمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد

اولین نشست شورای علمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی به ریاست آیت الله اراکی دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد .

در این نشست که با حضور آیت الله اراکی ، ایت الله تسخیری ، دکتر تبراییان ، حجت الاسلام والمسلمین مختاری ، حجت الاسلام والمسلمین اوحدی ، حجت الاسلام والمسلمین نجف، حجت الاسلام والمسلمین سید منذر حکیم و مولوی نذیر احمد سلامی برگزار شد سیاست های کلی پژوهشگاه مطالعات تقریبی مورد بررسی قرار گرفت .