نواقض الاسلام و مفاهیم اساسی مرتبط

کرسی آزاد اندیشی ” نواقض الاسلام و مفاهیم اساسی مرتبط ” با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب و رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد.

در این کرسی که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد آیت الله عباس کعبی و حجت الاسلام والملسمین دکتر نوروزی به عنوان ناقدین و حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسی هاشمی دبیر علمی جلسه بودند.

در ابتدای بحث رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با اشاره به اهمیت موضوع این کرسی اظهار داشت: روشن ساختن اذهان و معرفی موضع صحیح اسلام در برابر موضوع مورد بحث، از اهداف این کرسی می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی در ادامه تاکید کرد: غرض ما، ابطال ضوابط و معیارهای ناصوابی است که به عنوان ملاک ­های مسلمانی و نواقض آن، توسط برخی افراطیون مسلمان ارائه می­ گردد.
وی با اشاره به هدف برگزاری این کرسی افزود: هدف ما از یک سو، تنویر افکار عمومی نسبت به ضوابط افراطی در تکفیر است و از سوی دیگر، می­خواهیم بگوییم آیین اسلام بر اساس دوستی و محبت پایه‎ریزی شده و رسول گرامی اسلام طبق نص صریح قرآن، پیامبر رحمت معرفی گردیده است بنابراین، هیچگاه رفتارهایی که در طول تاریخ در خصوص تکفیرِ مسلمانان انجام شده و می­ شود، مورد پذیرش اسلام نیست.

ارائه کننده محترم حجت الاسلام و المسلمین ابو الحسینی در ادامه  با بیان مفهوم اسلام در لغت و قرآن و روایات و دیدگاه فقها به این نتیجه رسید که تحقق اسلام به دو چیز بستگی دارد:

۱. شهادت به توحید؛

۲. اقرار به رسالت پیامبر اسلام.

وی سپس با تبیین معنای لغوی و اصطلاحی ایمان در نگاه اشاعره و معتزله و فلاسفه و عرفاء برداشت شهود گرایانه و عملگرایانه و معرفت‌گرایانه و تجربه‌گرایانه به این دیدگاه ها نسبت دهند. و سپس واژه های شرک و کفر را تبیین نمودند.  و موارد نقض الاسلام از دیگاه اهل سنت را این موارد شمردند: شرک در عبادت، واسطه گرفتن در شفاعت، عدم تکفیر مشرکین، برتر دانستن حکم غیرپیامبر بر پیامبر ، بغض و کینه نسبت به آورده ای پیامبر، مسخره کردن دین خدا، سحر و جادو، پشتیبانی از مشرکین علیه مسلمانان، اعتقاد به امکان خروج از شریعت پیامبر، اعراض عملی و علمی از دین خدا.

ایشان در نتیجه گیری بحث فرمودند:

 ۱- مهم­ترین نتیجه بحث آن است که اقرار به شهادتین موجب ورود به اسلام است.

۲- خروج از اسلام جز با انکار توحید و رسالت تحقق نمی­ یابد. بازگشت نواقض ده­ گانه  به شرک است و سایر نواقض از قبیل ذکر خاص بعد از عام است.

۳- نواقض ده­گانه از نظر مفهومی قابل پذیرش است ولی مصادیق آن قابل تطبیق بر اعمال و رفتار مسلمانان نیست، از این رو تکفیر آنان وجهی ندارد.

بعد از ارائه ایشان، ناقدین محترم ضمن تشکر از زحمات ارائه کننده محترم، این بحث را خیلی ارزشمند دانسته و پاره ای ملاحظات را برای تکمیل بحث متذکر شدند.

در پایان هم به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ داده شد.

خاطر نشان می شود این چهارمین کرسی آزاد اندیشی بود که در سال جاری در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد.