حول الصحوة الإسلامية

موضوعوحدت اسلامیپدید آورندهمعاونت فرهنگی
ناشرمجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامیسال چاپ۱۴۲۵ ق -/ ۲۰۰۵ م

معرفی

این کتاب بخشی دیگر از مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مناسبت‌های مختلف عمدتاً پیرامون بیداری اسلامی به زبان عربی نوشته یا ایراد کرده اند. نویسنده، این مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها را در پنج محور: «حقیقة الصحوة و اعراض‌ها (ماهیت بیداری و ویژگی‌های آن)»؛ «الصحوة والتغییر (بیداری اسلامی)»؛ «الصحوة والاعلام (بیداری و تبلیغات)»؛ «الصحوة والغرب (بیداری و غرب)» و «خلاصة الموقف الغربي من الصحوة (گزیده‌ای از موضع غربیان در برابر بیداری اسلامی)» فراهم آورده است.

عناوین برخی از این مقالات و سخنرانی‌ها عبارت است از: «الصحوة: اسبابها، مظاهرها و دوامها (بیداری اسلامی: اسباب، نمودها و استمرار آن)»؛ «الإمام الخمینی(ره) والصحوة (امام خمینی و بیداری اسلامی)»؛ «الصحوة وبعض الاعراض السلبیة (بیداری اسلامی و برخی از ویژگی‌های منفی آن)»؛ «الصحوة والتغییر (بیداری اسلامی وتحول)»؛ «الغزو الفکري واسالیب المواجهة (جنگ اندیشه و شیوه‌های برخورد)»؛ «عناصر الضعف في الاعلام الإسلامی (موارد ضعف کارآمدی در تبلیغات اسلامی)»؛ «النقد الذاتي لحرکة المفکرین الإسلامیین الیوم (نقدی بر حرکت اندیشوران معاصر مسلمان)»؛ «الفکر الإسلامي بین السطحیة اللامبالیة والتعمق اللاطبیعي (تفکر اسلامی از سطحی اندیشی تا ژرف نگری غیر طبیعی)»؛ «الخطوط الاعلامیة العریضة لتوحید العمل التبلیغي في العالم الإسلامي (برنامه‌های دراز مدت برای وحدت بخشی به تبلیغات در جهان اسلام)»؛ «الصحوة والغرب (بیداری اسلامی و غرب)» و«خلاصة الموقف الغربي من الصحوة (گزیده‌ای از موضع غربیان در برابر بیداری اسلامی)».

در پایان این مجموعه، متن دو گفت و گوی آیت الله محمّدعلی تسخیری با مجلة توحید و مجله نامه فرهنگ آمده است.