خانه فاطمه(س)، خانه ذکر خدا و یاد الهی است

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در جشن بزرگ فاطمی که پنجشنبه شب در سالن موسسه اسرا قم برگزار شد با تأکید بر اینکه خانواده و اهل بیت رسول اکرم (ص) نیز از اهل ذکر بودن اظهار داشت: زندگی ذکر از خانه فاطمه پایه گذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه جایگاه فاطمه(س) حلقه وصل این خانه ذکر است، اظهار داشت: آن کسی که رسول خدا(ص) را با علی(ع) پیوند داد فاطمه(س) بود و آن کس که علی(ع) را به حسن و حسین پیوند داد فاطمه (س) بود بنابراین فاطمه (س) حلقه وصل این زندگی ذکر است.

آیت الله اراکی گفت: در روایتی که هم در منابع اهل سنت و هم در منابع تشیع مورد تأیید است، آمده که رسول اکرم(ص) فرمودند: ازدواج من نظیر ازدواج سایر مردم است اما ازدواج فاطمه(س) و علی(ع) ازدواج آسمانی است.

وی با بیان اینکه تنها ازدواجی که در آسمان منعقد شده است ازدواج علی و فاطمه است، اظهار داشت: به همین دلیل خانه فاطمه(س)، خانه ذکر خدا و یاد الهی است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: در جهان اسلام خانه فاطمه(س) خانه ای است که خداوند اجازه داده که این خانه برترین خانه شود زیرا این خانه خانه ذکر و یاد خدا است.

آیت الله اراکی خاطرنشان کرد:انسان امروز بیش از پیش به معارف حضرت زهرا(س)نیاز دارد تا با استفاده از آن به بن بست‌های موجود در زندگی پاسخ دهد.