خدای متعال محمد(ص) و آل محمد(ص) را وسیله تطهیر همه عالم بشر قرار داده است

 

 

دبیرکل مجمع جهانی تقریب تأکید کرد: خدای متعال محمد(ص) و آل محمد را وسیله تطهیر همه عالم بشر قرار داده است لذا رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) مثل آب “کُر” می مانند که هر کسی که به این آب کُر متصل شد مطهر می شود.

 

 

به گزارش خبرگزاری تقریب، آیت الله “محسن اراکی” دبیرکل مجمع جهانی تقریب در ادامه سفرش به ترکیه شامگاه سه شنبه به وقت محلی طی سخنانی در جمع نمازگزاران مسجد زینبیه استانبول با اشاره به سنت رشد برای همه مخلوقات، اظهار داشت: اگر مانعی بر سر راه رشد نباشد و موجودات آلوده به موانع نشوند به سمت کمال حرکت می کنند؛ آنچه مانع حرکت موجودات به سمت سعادت و کمال می شود همان ناپاکی ها و آلودگی هاست، لذا خدای متعال راه سعادت همه بشر را در پاک بودن از آلودگی ها می داند.

 

وی افزود: اگر مردم بتوانند راه پاکی را طی کنند و موانع را از سر راه خود بردارند و پاک زندگی کنند و پاک رفتار کنند در همین دنیا به سعادت می رسند.

 

آیت الله اراکی با اشاره به اینکه خدای متعال محمد(ص) و آل محمد(ص) را به طور مستقیم با دست خود تطهیر کرده است یعنی آنها را به کمال رسانده است، اظهار داشت: خدای متعال محمد(ص) و آل محمد را وسیله تطهیر همه عالم بشر قرار داده است لذا رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) مثل آب “کُر” می مانند که هر کسی که به این آب کُر متصل شد مطهر می شود. یا بهتر بگوییم مثل چشمه جوشانی می ماند که هر کس خود را به این چشمه جوشان رساند و از آن نوشید پاک می شود.

 

دبیرکل مجمع جهانی تقریب  افزود: لذا هرچه بشر به این چشمه نزدیک تر شد و از این سرچشمه بیشتر نوشید و ارتباطش را به این سرچشمه بیشتر کرد پاک تر می شود.

 

وی در ادامه با اشاره به راههای ارتباط با این سرچشمه اشاره کرد و گفت: اولین وسیله ارتباط با این سرچشمه محبت به رسول اکرم(ص) و اهل بیت اوست این محبت اقتضا می کند که ما بیش از گذشته با آنها آشنا شویم و نسبت به آنها معرفت پیدا کنیم که دومین وسیله ارتباط با این سرچشمه معرفت است.

 

آیت الله اراکی افزود: سومین راه ارتباط، اطاعت و پیروی است ما باید از آنها پیروی کنیم و مثل آنها زندگی و رفتار کنیم.

 

دبیرکل مجمع جهانی تقریب در پایان تأکید کرد: اگر ما از رسول خدا(ص) و اهل بیت او اطاعت کردیم در نتیجه هم در دنیا و هم در اخرت همانند آنها خواهیم بود.