مجله رسالة الاسلام

معرفی نشریه:

مجله رسالة الإسلام جزء نشریات مهم و میانه‌رو در قرن گذشته است که نقش بی بدیلی در نزدیک کردن مذاهب اسلامی، ایجاد تعامل، تفاهم و تضارب آراء میان علماء و متفکران اسلامی داشته است.

ناشر:

این مجله توسط مرکز دارالتقریب بین المذاهب الإسلامیه قاهره در کشور مصر و به دست برخی از علمای الأزهر و از جمله شیخ محمود شلتوت پایه گذاری شد.

زمان نشر و تعداد نسخ:

مجله «رسالة الإسلام» فعالیت خود را از ۱۳۶۸ ق – ۱۹۴۹م. آغاز کرد و تا ۱۳۹۲ ق – ۱۹۷۲ م. انتشار یافت و جمعا” در این مدت ۶۰ شماره از آن به چاپ رسید.

سیاست ها و اهداف:

این مجله با روش احترام متقابل و پرهیز از گرایش‌ها و رویکردهای سیاسی حکومت‌ها و دربارها، و با ارشاد و راهنمایی مسلمانان به عنوان تریبونی اصلاح طلب، با هدف عرضه افکار و آراء علمای مختلف اسلامی (مذاهب اربعه سنی و مذاهب امامیه و زیدیه شیعی) به منظور دست یافتن به نقاط مشترک و رد هرگونه تفرقه و سوء ظن به یک‌دیگر بود.
این مجله در حقیقت پس از قرن‌ها، اولین مرکزی بود که علمای اسلامی در آن توانستند آراء و دیدگاه‌های خود را در کنار یکدیگر منتشر کنند.

مشهورترین نویسندگان و حامیان:

شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء، سید هبة الدین شهرستانی، علامه شرف‌الدین، شیخ محّمد جواد مغنیه، آیت‌الله سید محمّدتقی خوانساری و آیت‌الله بروجردی از حامیان و شخصیت‌هایی شیعی هستند که در مجله رسالة الإسلام آثاری به طبع رسانده‌اند و شیخ محمّد ابوزهره، شیخ محمّد المدنی (سردبیر)، شیخ عبدالعزیز عیسی (مدیر مجله)، عباس محمود العقاد از اهل سنت نیزمقالاتی نشر یافته است.

تعداد نسخ در چاپ جدید و ناشر:

کتاب حاضر در ۱۵ مجلد به طبع رسیده حاوی مطالب تمام شماره‌های این مجله (۶۰ جلد) است و مجمع تقریب مذاهب اسلامی با همکاری بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی آن را منتشر کرده است.

ردیفشمارهPDF / لینک دانلود
۱سال اول / شماره یکم / زمستان ۱۳۸۳
۲سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۳سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۴سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۵سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۶سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۷سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۸سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۹سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۱۰سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۱۱سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۱۲سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۱۳سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۱۴سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۱۵سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۱۶سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۱۷سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۱۸سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۱۹سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۲۰سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۲۱سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۲۲سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۲۳سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۲۴سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۲۵سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۲۶سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۲۷سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۲۸سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۲۹سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۳۰سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۳۱سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۳۲سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۳۳سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۳۴سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۳۵سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۳۶سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۳۷سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۳۸سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۳۹سال اول / شماره دوم / بهار ۱۳۸۴
۱. مقدمه

بر همگان روشن و واضح است که کتاب و کتابخانه نقش بسیار مهمی در اشاعه و توسعه علم و دانش ایفا می نماید. در این عرصه با عنایت به منویات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص لزوم وحدت و تقریب در بین مذاهب اسلامی خصوصا در شرائط کنونی که استکبار دشمنان اسلام در پی ایجاد تفرقه و دامن زدن به جنگ های فرقه ای و طائفه ای است، کتابخانه تخصصی پژوهشگاه مطالعات تقریبی می تواند نقش مهمی ایفا نماید.

۲. پیشینه

کتابخانه تخصصی پژوهشگاه با ۲۰ سال سابقه در سال ۱۳۷۰ با تعداد محدودی کتاب تأسیس گردید و سپس با توجه به افزایش کتب خریداری شده، طرح تهیه سیستم های رایانه ای در دستور کار قرار گرفت، تهیه نرم افزار کتابخانه ای با انعقاد قراردادی با یکی از مراکز، گام مهمی به سوی مکانیزه نمودن خدمات کتابخانه بود. در کنار برداشتن این گام، و به منظور استاندارد سازی منابع استفاده از طرح رده بندی کنگره در دستور کار قرار گرفته و اجرا گردید.

۳. معرفی

۳-۱. کتابخانه پژوهشگاه با گردآوری مجموعه کم نظیری از کتب و نشریات تخصصی در زمینه مباحث تقریب مذاهب اسلامی با بیش از ده هزار عنوان و بیش از بیست هزار جلد در رشته های مختلف علمی نظیر: علوم قرآنی، تفسیر شیعه، تفسیر اهل سنت، حدیث شیعه، حدیث اهل سنت، سیره اهل بیت (ع)، تقریب مذاهب اسلامی، فقه امامیه، فقه اباضی، فقه اهل سنت، فقه مالکی، فقه حنفی، فقه حنبلی، فقه شافعی، فقه مقارن، اصول مقارن، فلسفه، عرفان، تاریخ، کلام، تراجم و رجال کتب قانون، کتابشناسی، دائرة المعارف و… عمدتاً به زبان عربی، یکی از غنی ترین کتابخانه های تخصصی در سطح کشور است.
۳-۲. سیستم کتابخانه به صورت قفسه باز است و پذیرای عموم پژوهشگراه است.
۳-۳. این کتابخانه دارای اساسنامه و آئین نامه است که در آن، دو هدف مهم برای کتابخانه به تبیین شده است که عبارتند از: ارائه و اشاعه اطلاعات علمی و پژوهشی در جهت ارتقای علمی مراجعان و خصوصا ارتقای برنامه های علمی پژوهشگاه، و تلاش در جهت درخشش والگو شدن در عرصه کتابخانه ها.
۳-۴. برنامه ها و طرح های مهم کتابخانه: الف) دیجیتالی نمودن کتابخانه. ب) در دسترس قراردادن منابع، با شبکه ای نمودن تمام منابع. ج) ایجاد سایت مخصوص کتابخانه. د) ایجاد و فصل سازی بخش های جدید کتابخانه.

شایان ذکر است کتابخانه تخصصی پژوهشگاه مطالعات تقریبی آماده تبادل افکار، نظرات و تجربیات با عموم مراکز علمی و پژوهشی و کتابخانه های تخصصی و عمومی داخل و خارج از کشور می باشد.

سیاست ها:

۱. فراهم نمودن زمینه تحقیق و پژوهش برای پژوهشگران.
۲. پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه و پژوهشگران.
۳. در اختیار گذاشتن امکانات و منابع مطالعاتی برای ارتقاء سطح پژوهش.
۴. ایجاد ارتباط با سائر مراکز علمی و کتابخانه های داخل و خارج از کشور.

اهداف:

۱. ارائه و اشاعه اطلاعات علمی و پژوهشی در جهت ارتقای برنامه های پژوهشی پژوهشگاه.
۲. اطلاع رسانی در کلیه زمینه های علمی.
۳. القاء و اعتلای فرهنگ مطالعه و پژوهش.
۴. گردآوری منابع علمی و پژوهشی.