آیت الله تسخیری در فصل اول این کتاب به مفاهیم وحدت، تقریب و گفتگوی منطقی پرداخته تا معنای صحیح این مفاهیم برای مخاطب تبیین شود. ایشان سپس از محورهای وحدت صحبت به میان آورده و این محورها را قرآن کریم، سنت شریف نبوی و مرجعیت علمی و تفسیری اهل بیت(ع) معرفی کرده است.

در فصل دوم کتاب به راهبردهای مدیریت اختلافات مذهبی پرداخته شده است. آیت الله تسخیری در این فصل به اصولی که تقریبی‌ها باید بدان پایبند باشند اشاره کرده و نمونه‌هایی از تجربیات مثبت و منفی تعامل میان مذاهب را بیان می کند.

فصل سوم کتاب به پیشنهادهایی برای عمق بخشیدن به تقریب اختصاص دارد. در این فصل پیشنهاداتی در جهت تحکیم تقریب میان مذاهب اسلامی بیان می شود.

این کتاب توسط آیت الله محمد علی تسخیری در ۲۲۷ صفحه نوشته شده که در سال ۱۳۹۲ توسط انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به چاپ رسیده است.