بخشی از سخنان دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی پیش از خطبه های نماز جمعه ۱۲ آذر سنندج