علت اصلی همه مشکلات جهان اسلام تفرقه است

 

 

 

 

عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب تأکید کرد: علت اصلی همه مشکلات جهان اسلام تفرقه است و راه برون رفت از این مشکلات نیز وحدت است لذا اگر سربلندی امت اسلام را می خواهید وحدت را حفظ کنید.

 

مولوی “نذیر احمد سلامی” عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب طی سخنانی در همایش “اتحاد امت” که در شهر بنگلور هند برگزار شد، اظهار داشت: هدف وحدت این نیست که سنی شیعه شود و یا شیعه سنی، بلکه هدف وحدت این است که همه فرق اسلامی ضمن حفظ هویت مذهبی و مسلکی خود، در برابر دشمن مشترک متحد باشند.

 

وی با اشاره به امکانات و توانایی های جهان اسلام اظهار داشت: دنیای اسلام نه تنها از مستکبران امکانات کمتر ندارد بلکه به مراتب امکانات دنیای اسلام بیشتر است از امکاناتی نظیر نفت، گاز، موقعیت جغرافیایی، نفوس، جمعیت و موقعیت سوق الجیشی برخوردار است.

 

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: با توجه به این امکانات باز هم جهان اسلام شرایط نابسامانی دارد تنها علتش این است که میان امت اسلامی وحدت وجود ندارد.

 

مولوی نذیر احمد سلامی افزود: علت اصلی همه مشکلات جهان اسلام تفرقه است و راه برون رفت از این مشکلات نیز وحدت است لذا اگر سربلندی امت اسلام را می خواهید وحدت را حفظ کنید.