فلسطین از نهر تا بحر

موضوعفلسطین و قدسپدید آورندهپژوهشگاه مطالعات تقریبی
ناشرمجمع تقریبسال چاپاردیبهشت ۱۴۰۱

معرفی:

فلسطین از نهر تا بحر

مجموعه مقالات قرآنی و روایی قدس و فلسطین

این کتاب از چهار فصل و ۱۵ مقاله توسط پژوهشگاه مطالعات تقریبی تدوین شده است که مباحث مهم این کتاب عبارتند از:

 1. فصل اول:  موقعیت تاريخی و پیشینه‌ی قدس  از منظر قرآن کريم
 • سيمای بنی‌اسرائیل در قرآن و عهدین؛
 • یهود جزیرة‌العرب در آستانه بعثت.
 1. فصل دوم:  مبانی اعتقادی قرآن در برابر یهود
 • مسئلۀ فلسطین و آموزه‌های قرآن؛
 • بررسی تطبیقی عدم جواز ولایت‌پذیری از کفار؛
 • ذلت یهود در قرآن کریم؛
 • مبانی قرآنی اندیشۀ امام خمینیw در نام‌گذاری روز جهانی قدس؛
 • جایگاه قدس و مسجد الأقصی در قرآن و احادیث فریقین؛
 • مقاومت در قرآن.
 1. فصل سوم: نژادپرستی یهود و چالش های صهیونیسم
 • چالش درونی صهیونیسم در میان یهودیان؛
 • نقد و بررسی ادعای برتری یهود بر سایر ملل از منظر قرآن کریم؛
 • نژادپرستی یهودیان از دیدگاه قرآن؛
 • نگاه جامعه شناختى به قوم یهود در قرآن؛
 • بررسی و تحلیل پیشگویی قرآن کریم دربارۀ نابودی قطعی قوم یهود.
 1. فصل چهارم: آینده‌پژوهشی قدس و فلسطین
 • سنت‌های قرآنی و زوال رژیم صهیونیستی؛
 • مطالعات کتاب‌شناسی فلسطین و حوزه دین در کتب غربی.