قرارات مجمع الفکر الاسلامی

قرارات مجمع الفکر الاسلامی

کتاب قرارات مجمع الفکر الاسلامی مع مقارنتها بآراء الامامیه الاثنی عشریه با تعلیق محمد کاظم موسوی در ۴۴۸ صفحه توسط انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سال ۱۳۹۲ به چاپ رسیده است .

 

رخدادهای جدید امروز زندگی انسان همانند مسائل قدیمی خالی از احکام شرعی نیستند، هر چند ممکن است ما به این احکام دست پیدا نکرده باشیم. از اینرو فقهاء دین تلاش می کنند تا به احکام این رویدادها، از طریق دلائل و قواعد دست پیدا نمایند؛ زیرا در شریعت اسلامی هیچ موضوعی بدون حکم وجود ندارد. بر همین اساس فقهاء‌ چه به صورت فردی یا جمعی اهتمام ورزیده و تلاش مستمر نموده تا این احکام را بدست آودند.

و این کتاب در بردارنده ی این احکام، و بیانگر این تلاشها و اهتمامات است که برای پاسخگویی به مسائل و حوادث جدید در حال انجام است. البته از آنجایی که تصمیمات گرفته شده در مجمع فقهی جده بر اساس مذاهب چهار گانه معروف اهل سنت می باشد، سعی نموده ایم تا در کتاب حاضر با ضمیمه نمودن آراء و اقوال فقهای امامیه، پاسخهای جامع و گویای مذهب امامیه را هم به آن اضافه کنیم، تا مسلمانان در ابعاد مختلف زندگی خود، احکام مورد نیازشان را دریافت نمایند.