حضور مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، امسال در “سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران” حضوری فعال دارد.

سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه آغاز به کار کرد. درهای این رویداد فرهنگی در مصلای تهران بعد از دو سال به روی ناشران و مخاطبان باز شده و تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب میزبان علاقه‌مندان کتاب باز خواهد بود.
انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب در دو قسمت، عمومی در طبقه همکف شبستان مصلی راهرو ۲۲ غرفه ۴ و در بخش بین الملل در نیم طبقه شبستان راهرو ۲ غرفه ۶۵ شرکت کرده است.

تازه های نشر:
۱-(موسوعه العلامه الشیخ آیت الله تسخیری ۱۲ جلدی)؛
۲- رائد الفکر السلامی؛
۳- زبان گویای اسلام و تشیع؛
۴- تاریخ شفاهی سرو نستوه سیره علمی و عملی آیت الله تسخیری؛
۵- امت واحده اسلامی و اتحادیه کشورهای اسلامی (به سه زبان فارسی،عربی و انگلیسی)؛
۶- اهانت به مقدسات؛
۷- الشیخ ابوالفتوح رازی وافکار التقریبه؛
۸- فلسطین فی وجدان العلماء الاسلام؛
۹- فلسطین از نهر تا بحر قرآنی روایی؛
۱۰- مجموعه مقالات سی وپنجمین کنفرانس وحدت اسلامی در دو جلد؛
۱۱- فقه الخصوصية؛
۱۲- دروس في الفقه المقارن.