مصوبات اولین اجلاس بین المللی “نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسلام در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت”

 

اولین اجلاس بین المللی هم اندیشی “نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسلام در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت” عصر روز چهارشنبه با قرائت مصوبات این اجلاس به کار خود پایان داد.

 

 

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، در این اجلاس یک روزه نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد برای اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت  اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان از بیانات ارزشمند سخنرانان بهره مند گردیدند؛ مصوبات اجلاس به شرح ذیل است:

 

۱-تشکیل اتحادیه های  جهانی تقریب نهاد به عنوان  شبکه ای از نخبگان جهان اسلام  در ابعاد مختلف  سیاسی، اجتماعی ،علمی و فرهنگی درجهت همگرایی و انسجام ملل اسلامی ضروری است .

۲-ماموریت تبدیل گفتمان وحدت  اسلامی به رفتار اجتماعی در جهان اسلام و جامعه پذیری آن برعهده اتحادیه های جهانی خواهد بود .

۳-اعضاء مدعو اجلاس برای تشکیل جمعیت های تقریب نهاد در کشورهای متبوع خود اعلام آمادگی نمودند .

۴-چشم انداز تشکیل امت واحد اسلامی به عنوان یک پروژه آینده پژوهی توسط اتحادیه ها اجرا خواهد شد.

۵-شناسایی نخبگان جهان اسلام در قالب اتحادیه ها و جمعیت های تقریب نهاد و تقویت آنان با رعایت ارزشهای مشترک برای تحقق تمدن نوین اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

۶- پیش نویس اساسنامه تنظیمی برای تاسیس اتحادیه های تقریب نهاد در سطح جهانی و همچنین جمعیت های تقریب نهاد در سطح ملی کشورها  منطبق بر آئین نامه مصوب شورای عالی مورد اجماع نظر قرار گرفت .

۷-شرکت کنندگان سازوکارهای مناسب را درخصوص نحوه تشکیل جمعیت های تقریب نهاد در کشورهای مختلف جهان و کشور متبوع به دبیرخانه اجلاس پیشنهاد نمایند.

۸-جمعیت های تقریبی و اتحادیه های جهانی تقریب نهاد که در گذشته در کشورهای مختلف جهان  تشکیل شده اند از طریق نظام نامه تایید صلاحیت شناسایی شوند.

۹-در مورد تکمیل اعضاء هیئت موسس اتحادیه های  در دست تاسیس در لایه های مختلف اجتماعی و تشکیل مجامع عمومی آنان تسریع به عمل آید.

۱۰-برای اتحادیه هایی که اعضاء  هیئت موسس آنها تکمیل شده است برای اعضاء هیئت موسس هر اتحادیه احکام عضویت صادر شده و پروانه موافقت اصولی برای تاسیس اعطا گردد.

۱۱-براساس رهنمودهای آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و تایید شرکت کنندگان، مقرر گردید کمیته ویژه ای برای ایجاد ” اتحادیه کشورهای اسلامی مشترک المصالح” در جهان اسلام تشکیل شود.

انتظار می رود که شرکت کنندگان در اجلاس ، برای هر چه موثرتر شدن” اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت در جهان اسلام ” پیشنهادات و نظریات خود را به دبیرخانه دائمی  که در معاونت امور اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی  مستقر می باشد، ارسال نمایند.

 

تهران ۱۹ / ۰۷ / ۱۳۹۶ مطابق با ۲۰ محرم

۱۴۳۹