معرفی پژوهشکده قرآن و حدیث

 

«پژوهشكده قرآن و حديث »

 

اين پژوهشكده كه به منظور تبيين معارف اصيل قرآن، علوم قرانى و حديثى با رويكرد تقريب و تعميق وحدت بين پيروان مذاهب اسلامى و نيز پاسخگويى به شبهات فكرى مسلمانان در اين زمينه تأسيس گردیده است از جمله واحدهاى پژوهشى مجمع جهانى تقريب است كه تا كنون فعاليتهاى علمى اش را در قالب گروه قرآن و حديث انجام داده است. ضرورت تأسيس اين پژوهشكده كه آثار فراوانى از آن منتشر شده است، از آن جهت است كه امروزه بيش از هر زمان ديگر تهاجم استكبار جهانى در تشديد و تعميق اختلافات بين مذاهب گسترش يافته است.

 

۱ ـ اهداف:

۱ ـ تعميق وحدت و تفاهم ميان پيروان مذاهب اسلامى از طريق برجسته سازى نقاط مشترك در متون اسلامى با محوريت قرآن كريم و سنت نبوى.

۲ ـ تبيين معارف اصيل قرآن و سنت و پالايش پيرايه هاى جمود و تعصب از آنها در ميان پيروان مذاهب اسلامى.

۳ ـ پاسخگويى به نيازها و شبهات در مورد اختلاف آراء و آموزه هاى دينى در ميان پيروان مذاهب اسلامى در زمينه قرآن و حديث.

 

۲ ـ رسالت:

۱ ـ ۲ ـ دريافت سياست هاى پژوهشى مجمع جهانى تقريب در زمينه تحقيق و پژوهشهاى قرآنى و حديثى مقارن.

۲ ـ ۲ ـ تدوين و پيشنهاد برنامه سالانه و بلند مدت پژوهشى در زمينه قرآن و حديث در چهارچوب اهداف و سياستهاى پژوهشى مجمع جهانى تقريب.

۳ ـ ۲ ـ نيازشناسى پژوهشى و بررسى و طبقه بندى موضوعات قرآنى و حديثى.

۴ ـ ۲ ـ اجراى طرحهاى پژوهشى در حوزه تخصصى قرآن و حديث.

۵ ـ ۲ ـ بررسى و كارشناسى موضوعات قرآنى و حديثى كه از ناحيه پژوهشگران پيشنهاد مى گردد.

۶ ـ ۲ ـ ارتباط و تعامل با مراكز و مؤسسات قرآنى و حديثى جهت تبادل اطلاعات و ارتقاى سطح كيفى فعاليتها.

 

۳ ـ سياستها:

۱ ـ ۳ ـ تحكيم وحدت اسلامى ميان مسلمانان با محوريت قرآن و سنت.

۲ ـ ۳ ـ اهتمام بر تعامل مشترك با پيروان سائر مذاهب اسلامى بر محور قرآن و سنت.

۳ ـ ۳ ـ پرهيز از تكفير و تفسيق ساير مسلمانان و پيروان مذاهب اسلامى با محوريت قرآن و سنت.

۴ ـ ۳ ـ تعامل و احترام در موارد اختلاف ميان مسلمانان و مذاهب اسلامى.

۵ ـ ۳ ـ تأكيد بر رعايت استانداردهاى علمى در پژوهشها.

 

۴ ـ گروههاى علمى:

پژوهشكده قرآن و حديث مركب از سه گروه مى باشد:

۱ ـ گروه فرهنگ و معارف قرآنى مقارن.

۲ ـ گروه علوم قرآنى مقارن.

۳ ـ گروه علوم حديثى مقارن.

 

۵- فعالیتهای علمیپژوهشکده قران و حدیث

۱. سلسله های پژوهشی در پژوهشکده قران و حدیث:

۱. سلسلة الدراسات القرآنية مقارنة:

۲. سلسلة الافکار التقریبیه فی تفاسیر الفریقین

۳- سلسلة الدراسات في العلوم القرآنى مقارنه

۴-. سلسله الدراسات فی العلوم الحدیثی مقارنه

۵-.سلسلة الأحاديث المشتركة بین الفریقین:

۱- ۵سلسله الاحادیث المشترکه فی القران

۲-۵-سلسلة الأحاديث المشتركة في الفقه

۳-۵- سلسلة الأحاديث المشتركة في الكلام

۴-۵-سلسله الاحادیث المشترکه فی اهل البیت علیهم السلام

۵-۵-سلسلة الأحاديث المشتركة في الأنبياء(ع)

.۶-۵- سلسلة الأحاديث المشتركة في الحقوق و العلاقات

۷-۵-سلسلة الأحاديث المشتركة في الطب

۸-۵-سلسله الاحادیث المشترکه فی الاخلاق

۹-۵-سلسله الاحادیث المشترکه فی الدعاء

۱۰-۵-سلسله الاحادیث المشترکه فی الاقتصاد

 

۲. كتاب‌هاي در نوبت چاپ:

۱- الحدود و القصاص و الدیات فی الأحادیث المشترکة

۲-. الصيد و الذباحة في الأحاديث المشتركة

۳- القضاء و الشهادات في الأحاديث المشتركة

۴- الحج في الأحاديث المشتركة (جلد ۲)

۵- الجنائز في الاحاديث المشتركة

۶- النکاح و الفراق فی الاحادیث المشترکة

۷- الطهارة في الاحاديث المشتركة

۸- ادم ع فی الاحادیث المشترکه

۹- التوحید فی الاحادیث المشترکه

۱۰- الاطعمه و الاشربه فیالاحادیث المشترکه

۱۱- الطفل و الشباب فی الاحادیث المشترکه

۱۲- شخصیه المراه فی الاحادیث المشترکه

۱۳- فقه المراه فی الاحادیث المشترکه

۱۴- الروایات التفسیریه ج۱و۲و۳

۱۵- الزیاره والتوسل والتبرک فی الاحادیث المشترکه

۱۶- الزکاه فی الاحادیث المشترکه

۱۷- الاحادیث الطبیه فی الاحادیث المشترکه

۱۸- الاعراب وتعامل النبی ص معهم فی الاحادیث المشترکه

۱۹-المعاملات فی الاحادیث المشترکه

۲۰- الرسول الاعظم ص فی الاحادیث المشترکه

۲۱- فاطمه الزهرا س فی الاحادیث المشترکه

۲۲- العلاقات بین الشعب و الحاکم فی الاحادیث المشترکه

۲۳- ابراهیم ع فی الاحادیث المشترکه

۲۴- نوح ع فی الاحادیث المشترکه

۲۵- یوسف ع فی الاحادیث المشترکه

۳.کتابهایی که توسط محققین در حال تدوین است:

۱.تفسیر ایات الحج المقارن

۲.الصلاه ج ۲ فی الاحادیث المشترکه

۳- سیره النبی ص فی الاحادیث المشترکه

۴- اهل البیت ع فی الاحادیث المشترکه

۵- وحدت در تفاسیر فریقین

۶-المعاییر المشترکهفی الرد و القبول للاحادیث

 

۴.کتابهایی که تدوین گردیده و جهت اعمال برخی اصلاحات دراختیار مولف یا دفتر پژوهش است:

۱.الارث فی الاحادیث المشرکه

۲.تقیه در تفاسیر فریقین

 

۵- برنامه های تحقیقاتیاینده:

۱-پیگیری طرح و تدوین جامع تفسیرموضوعی مقارن

۲-برگزاری نشستهای علمی در زمینه تفسیر مقارن وشناخت روشهای تفسیری فریقین

۳-تدوین سلسله اندیشه های تقریبی در تفاسیر فریقین وتنظیم و تنسیق هماهنگ به انها

۴-تدوین معجم علوم قرانی مقارن

 

۶- آثار منتشر شده گروه قرآن و حدیث

۱. الصلاة الجمعة فی الأحادیث المشترکة

۲. الصوم فی الأحادیث المشترکة

۳. الحج فی الأحادیث المشترکة (ج ۱)

۴. الأحادیث القدسیة فی الأحادیث المشترکة

۵. جامع البیان فی الاحادیث المشترکة

۶. لباب النقول فی الأحادیث المشترکة (۳ جلد)

۷. الأخلاق فی الأحادیث المشترکة (۳ جلد)

۸. الأدعية المأثور المشترکة فی الأحادیث المشترکة

۹. الجهاد فی الأحادیث المشترکة

۱۰. عیسی المسیح (علیه السلام) فی الاحادیث المشترکة

۱۱. موسی الکلیم (علیه السلام) فی الاحادیث المشترکة

۱۲. الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی الاحادیث المشترکة

۱۳. الامام المهدی (علیه السلام) فی الأحادیث المشترکة

۱۴. الوحدة الاسلامية فی الأحادیث المشترکة

۱۵. الامامان الحسن والحسین (علیهما السلام) فی الاحادیث المشترکة

۱۶. النصوص الاقتصادیة فی الأحادیث المشترکة ج۱و۲و۳

۱۷. الصلاة فی الاحادیث المشترکة (ج ۱)

۱۸. الدر التاج لجامع أحادیث الرسول (صلی الله علیه وآله)ج۱و۲

۱۹. قواعد التفسیر لدی الشیعة والسنة

۲۰. المناهج التفسیریه عند الشیعة والسنة

۲۱.التأویل فی مختلف المذاهب والآراء

۲۲- الوحده فی فکر العلامة الطباطبایی ره

۲۳-. الافکار التقریبیه فی تفسیر ابو الفتوح الرازی ره

< span style="mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">۲۴-. الصحابة فی حدیث اهل البیت ع

 

۲۵_الامام علي(ع) في الاحاديث المشتركة

 

۲۶_الرسالة و النبوة في الأحاديث المشتركة