مقالات سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در دومجلد

موضوعتقریبینویسندهپژوهشگاه مطالعات تقریبی
ناشرپژوهشگاه مطالعات تقریبیسال چاپشهریور ۱۴۰۰

معرفی جلد اول:

مقالات فارسی
 • مبانی نظری امت واحده اسلامی، ارزش‌های بنیادین آن و نسبت آن با تمدن نوین اسلامی؛
 • مبانی و چارچوب نظری « امت واحده اسلامی» و تبیین قلمرو، اجزاء سازنده، ساختار، و ارزش‌های بنیادین آن و نسبت آن با «تمدن نوین اسلامی»؛
 • پايبندی به اخلاق بستر تحقق جامعه انسانی و اسلامی؛
 • راهکارهای مؤثر در تحقق صلح و مدارا در اندیشۀ سیاسی امام خمینی;
 • همدلی و همدردی اسلامی و پرهیز از تنش ها و منازعات؛
 • نقد و بررسی پدیده تکفیر با تکیه بر دیدگاه اهل سنّت؛
 • تعریف صلح عادلانه و جنگ عادلانه و بررسی مبانی و شاخص‌های هر یک؛
 • جنگ و صلح عادلانه؛
 • مطالعۀ تطبیقی اخلاق جنگ در پرتو فقه مذاهب اسلامی و کنوانسیون های ژنو؛
 • نقش مقاومت اسلامی در مقابله با سلطه استکبار جهانی؛ 
المقالات العربیة

الاتحاد الإسلامي السلام واجتناب التفرقة والتنازع في العالم الإسلامي؛
الاتحاد الإسلامي السلام واجتناب التفرقة والتنازع في العالم الإسلامي؛
الاتحاد الإسلامي من المفهوم القرآني السبيل إلى اجتناب الفرقة والتنازع؛
مشروع فكرة الوحدة كما يتصوره مالك بن نبي في شكل كمنولث الإسلامي؛
الوحدة الاسلامية تحديات تواجه الأمة؛
البحث عن العدالة في الحرب والسلم؛
التداعيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للحروب القائمة في الأراضي الإسلامية وتبعات ها؛
بين الجهاد والقتال في الإسلام؛
دوافع الحرب بين الإسلام والأنظمة الوضعية؛
أسس البناء الفكري للجماعات السلفية الإرهابية.

:English articles

Islamic Unity, Peace, and Avoidance of Division and Conflict in the Islamic World
The Takfiri Extremism within Socioreligious Order in Contemporary Nigeria

معرفی جلد دوم:

مقالات فارسی
 • نگاهی گذرا به زندگی آيت الله تسخيری؛
 • مرزبان فرهنگ و هویت آیت الله محمد علی تسخیری؛
 • اندیشه اسلامی از منظر آیت الله تسخیری؛
 • وحیانی بودن قرآن از منظر آیت‌الله تسخیری؛
 • تقریب مذاهب اسلامی بر اساس تعددگرایی اجتهادی از نگاه آیت الله تسخیری؛
 • تقریب مذاهب؛ چالش‏‌ها و راهکارها در منظومه فکری آیت‌الله تسخیری؛
 • طرح‌واره نظری ـ عینی آیت الله تسخیری برای ایجاد وحدت اسلامی؛
 • تقریب مذاهب و وحدت اسلامی در اندیشه آیت الله تسخیری (مبانی، طرح ها، محورها، راهکارها و موانع)؛
 • پایه های وحدت فقهی و فقه وحدت از نگاه آیت الله تسخیری;
 • نقش فتاوای وحدت‌آفرین در تقریب بین مذاهب اسلامی؛
 • مطالعه موردی فتاوای آیت‌الله محمدعلی تسخیری؛
 • مرجعیت علمی اهل بیت: به مثابه رویکردی برای تقریب مذاهب اسلامی از منظر آیت الله تسخیری؛
 • رویکرد تمدّنی در عقلانیت آیت‌الله تسخیری؛
 • جهانی سازی از دیدگاه آیت الله تسخیری؛
 • مکتب اقتصادی اسلام از دیدگاه آیت الله تسخیری؛
 • شأن ومنزلت حضرت آیت الله تسخیری ازمنظرعلمای سنی؛
 • واکاوی برخی از شاخصه‌ها و الگوهای قرآنی و روایی در سیره اخلاقی فردی و اجتماعی آیت‌الله‌ تسخیری.
المقالات العربیة
 • لمحة خاطفة عن الشيخ محمّد علي التسخيري؛
 • العلامة التسخيري مؤسس حراك التبليغ الإسلامي النخبوي العالمي؛
 • مورفولوجيا الحوار من وجهة نظر العلّامة الشيخ التسخيري؛
 • آية الله التسخيري وإسهاماته في رفع فكرة التقريب في الساحات الدولية.