مناقب اهل البیت

مکان چاپ: تهران
ناشر: المجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الإسلامية
تاریخ چاپ: ۱۴۲۷ هجری قمری
نوبت چاپ: اول
زبان: عربی

_______________________________

در اين كتاب ابتدا به شرح حال مختصرى از چهارده معصوم پرداخته مى شود. سپس مباحثى در باره امامت آمده و آنچه به عنوان دليل امامت على عليه السلام به شمار مى رود در اين قسمت مى آيد. هر چند مؤلف در قسمت نخست كتاب مختصرى از زندگى حضرت على عليه السلام را بيان كرده است ليكن در قسمت دوم به فضائل آن حضرت و احاديث نبوى در باره او و موضوع ولايت مى پردازد.

بنابراين زندگى ديگر ائمه به اجمال آورده شده و مؤلف بيشتر به زندگى شخصى و نام و لقب و اوصاف و نقش خاتم بسنده مى كند. نگاه مؤلف اين كتاب همانند شيعيان اماميه است و مطالب آن به شيوه كتب چهارده معصوم كه شيعيان تاليف مى كنند تنظيم شده است.

منابع كتاب چندان مشخص نيست چون موصلى به شكل پيوسته و داستانى مطالب را آورده و به ندرت از منابع خود نام برده است. مصحح در پاورقى به استخراج منابع دست زده و تلاش كرده است كتاب را مستند سازى نمايد.از خصوصيات كتاب موصلى، اشاره به اقوال مختلف در باره ولادت، وفات و ديگر احوال معصومين است.

كتاب حاضر چندان مورد توجه و استناد مورخان و نويسندگان بعدى قرار نگرفته است كه شايد علت آن عدم نوآورى و همچنين نقل مطالبى است كه در آثار مشهورتر و كهن شيعه و اهل سنت وجود دارد.