هشتمین جلسه «اتاق فکر تقریب » در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد

 

هشتمین جلسه «اتاق فکر تقریب » با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر نبویان معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی  برگزار شد.

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی معاون پژوهشگاه مطالعات تقریبی با اشاره به برگزاری این جلسه اظهار داشت : موضوع جلسه درباره نهایی سازی اولیه ساختار علمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی بود که نتیجه آن متشکل از چهار پژوهشکده و سیزده گروه تعیین گردید .

 

وی افزود : اکنون این ساختار برای تصویب نهایی می بایست در جلسه آتی شورای عالی پژوهشگاه مطرح گردد تا نسبت به اجرای آن اقدام گردد.