چهارمین شماره مجله علمی پژوهشی فقه مقارن‎ منتشر شد

 

 

 


این شماره از مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان نخستین مجله تخصصی درحوزه فقه مقارن چاپ و روانه باز نشر شده است.

چهارمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن‎ دانشگاه مذاهب اسلامی با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.
 
در شماره جدید این مجله علمی ـ پژوهشی مقالاتی از دکتر مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی، دکتر محمد جعفری هرندی، دکتر مهدی رهبر و… به چاپ رسیده است.
 
مطالبی که شماره ۴ مجله علمی  ـ پژوهشی فقه مقارن دربرگرفته به شرح ذیل است:
 
    بررسی تطبیقی بیع شرط از منظر فقهای امامیه و اهل­ سنت اثر احمد مبلغی، علیرضا آبین، مهرداد جمشیدیان
    اسباب اختلاف فقها در تفسیر متن اثر محمد جعفری هرندی، بهنام دارابی
    بررسی تطبیقی تفویض طلاق در فقه امامیه و فقه عامه و حقوق ایران، مصر، سوریه و عراق اثر سید مهدی جلالی
    دیانت مقتول و تأثیر آن در جریان قصاص از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران اثر جلیل امیدی، زکریا حسینی
    مثلی و قیمی از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران اثر مهدی رهبر، منیره خطیبی
    بررسی امکان وقف کودک در مذاهب فقهی اسلامی اثر مرتضی رحیمی
 
همچنین چکیده عربی و انگلیسی مقالات نیز در بخش پایانی این مجله چاپ شده است. این مجله بنابر مجوز شماره ۳/۱۸/۱۲۷۸۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۲) دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی» است.