راه وحدت امت اسلامی

_______________________________

کتاب «راه وحدت امت اسلامی» نوشته علامه شرف الدین موسوی جبل عاملی است که توسط احمد صادقی اردستانی ترجمه شده است. ایشان همچنین تعلیقاتی نیز بر این اثر نوشته اند.

فصل اول این کتاب به بیان روایات معصومین(ع) و آیات قرآن کریم در باب وحدت اسلامی پرداخته می شود. در فصل دوم دو مفهوم «اسلام» و «ایمان» و تفاوت‌های آن مورد بررسی قرار می گیرد. فصل سوم نیز به «مرز اسلامیت» پرداخته و حرمت جان و مال مسلمین را بررسی می کند. فصل چهارم نیز به «ایمان برادران اهل سنت» اختصاص دارد. فصل پنجم اما به نجات یکتاپرستان می پردازد. فصل ششم نیز فتواهای اهل سنت مبنی بر نجات اهل توحید بررسی می شود. فصل هفتم هم مربوط به روایات عامه (اهل سنت) درباره بشارت به شیعیان است.

در فصول دیگر این کتاب نیز به مسائلی چون «امکان تکفیر شیعه» و «علل فاصله گیری شیعه و اهل سنت» پرداخته شده است.
این کتاب در ۲۸۳ صفحه و در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است .