فقهيات بين السنة والشيعة

نویسنده: عاطف سلام
چاپ اول/ ۱۴۲۸ ق – ۲۰۰۷ م/ ۲۰۰۰ نسخه
رقعی/ ۱۱۲ ص/ شومیز
قیمت: ۷۰۰۰ ریال

_______________________________

این کتاب برای اولین بار پس از صدور فتوای مشهور شیخ محمود شلتوت مفتی الأزهر مبنی بر جواز تبعیت و تقلید از مذهب امامیه در مصر منتشر شده است و در چاپ اول همراه با مقدمه ای مبسوط توسط آقای جمال البناء برادر شهید حسن البناء بوده است.

این چاپ همراه با مقدمه ای کوتاه از آقای سید هادی خسروشاهی مبنی بر چگونگی تهیۀ کتاب و ویژگی های مؤلف می باشد.

عاطف سلام مؤلف مصری مطالب خویش را مستند به کتاب و سنت می نماید. و شش مسئلۀ مورد اختلاف مذهب شیعه و مذاهب اهل سنت را بررسی و برای تمام آنان در منابع اهل سنت و شیعه احادیث بسیاری را نقل می کند و قول راجح را انتخاب می کند.

مسائل مورد بحث در این کتاب عبارت اند از:

۱ – جمع بین نماز ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشاء که آیا در سفر و موارد خاص و برای اشخاص خاصی جایز است یا با توجه به عمل شیعه در همه حالات جایز می باشد.

۲ – مسح یا شستن پاها در وضو و بحث در آیۀ شریفۀ «وامسحوا بروؤسکم و ارجلکم»  (مائده/ ۶).

۳ – مسح بر روی کفش و جوراب، که در این مورد ضمن بررسی دقیق اقوال و فتاوی و احادیث، آنها را منسوخ دانسته و نظر شیعه را پذیرفته است.

۴ – سجده بر زمین و سجده بر تربت کربلا و همچنین اقوال کسا نی را که معتقدند سجده بر پوشاك و فرش جایز است، بررسی می کند.

۵ – مسئله پنجم اذان و کیفیت تشریع آن است. آیا اذان صرفاً اعلان وقت نماز است یا اینکه عبارات آن از طرف خداوند است و توقیفی بوده و نمی توان آن را کم و زیاد کرد.

۶ – آخرین مسئله ازدواج موقت (متعه) است که آیا همچنان مشروع می باشد یا اینکه حکم آن منسوخ شده است و سپس نظر شیعه را در این باره شرح داده است. در خاتمه، مؤلف از مسلمانان خواسته است که از تفرقه بپرهیزند، به مشترکات متوصل شوند و از رویش بذر نفاق جلوگیری کنند.