پیشوایان شیعه، پیشگامان وحدت

نویسنده: حجت الاسلام مهدی مسائلی
ناشر: سپیده باوران
۱۲۸ صفحه

_______________________________

کتاب «پیشوایان شیعه، پیشگامان وحدت» تحقیقی است مختصر با هدف نیل به این رسالت که نشان دهد مسئله وحدت، نه مسئله جهان امروز، بلکه دغدغه پیشوایان شیعه و امامان معصوم و در راس همه آنان امام علی (ع) بوده است.

حجت الاسلام مهدی مسائلی، نویسنده کتاب پس از بیان موجزی از کلیات در باب واژه وحدت و مقصود از آن، به انعکاس جلوه‌های وحدت در کلام و سیره پیشوایان پرداخته است. و سعی نموده تا حد امکان به سوالات و عکس العمل‌های شیعیان تندرو در این باب پاسخ گوید. کتاب در بخش‌های مجزا و با استفاده از روایات معتبر و موثق به بیان مصادیق این وحدت در نمازگزاردن و حج و مراوده و معاشرت با اهل سنت و نیز نهی از لعن و نفرین و تکفیر و مخاصمه پرداخته است.

این کتاب در ۱۲۸ صفحه توسط انتشارات «سپیده باوران» چاپ شده است.