رفتارشناسی انتخاباتی اهل‌سنت ایران

نهمین کرسی از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی با حضور برادر علیرضا کمیلی پژوهشگر و فعال اجتماعی و دبیر اتحادیه بین‌المللی امت واحده و با موضوع: «رفتارشناسی انتخاباتی اهل‌سنت ایران» در روز شنبه بیست و دوم خردادماه ۱۴۰۰ در پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم برگزار گردید.

این کرسی با حضور ریاست محترم و پژوهشگران ارجمند پژوهشگاه به‌صورت حضوری (با رعایت پروتکل‌های بهداشتی) و نیز در فضای مجازی به‌صورت زنده توسط برخی علاقه‌مندان و محققین حوزه وحدت پیگیری شد.

دبیر اتحادیه بین‌المللی امت واحده با تقسیم‌بندی اهل‌سنت در چند جریان، تاریخچه کنش‌های سیاسی خصوصاً کنش انتخاباتی این جریان‌ها را مورد توصیف و تحلیل قرارداد و با اشاره به ساختار اجتماعی و اقتصادی و سیاسی اهل‌سنت به تحلیل دیدگاه آنان و نیز انواع نگاه آنان به موضوع انتخابات پرداخت و در پایان به سناریوهای رفتاری ممکن از سوی برادران اهل‌سنت در انتخابات پیش رو اشاره نمود.

بعد از فرمایشات ارائه‌کننده محترم، برخی از پژوهشگران ارجمند به بیان نظرات خود در مورد مباحث ارائه‌شده پرداختند.

در پایان مقرر گردید کرسی دیگری با «موضوع آسیب‌شناسی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» با حضور این پژوهشگر حوزه تقریب برگزار گردد.