اطلاعیه هفدهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی

دفتر کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر گزار می‌کند:
کرسی هفدهم: «مروری علمی بر تاریخچه اختلاف‌نگاری فریقین »
ارائه دهنده: حجت السلام والمسلمین مصطفی اسکندری
(همراه با پرسش و پاسخ)

مجری و دبیر علمی: هاشمی
زمان: شنبه بیست  شهریورماه ۱۴۰۰ساعت ۱۱تا۱۳
مکان : پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم، سالن جلسات علمی