گزارش تصویری از فعالیت های رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی به همراه کارکنان پژوهشگاه در کنفرانس وحدت اسلامی

 

 

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی به همراه کارکنان این پژوهشگاه در سی امین کنفرانس وحدت اسلامی مانند تمامی ادوار کنفرانس های وحدت حضوری فعالانه داشتند .