الاصول العامة للفقه المقارن(دو جلد)

osoolej1.jpg

osoolej1.jpg

 

یکی از برجسته ترین و اساسی ترین عوامل تفرقه و درگیری مذهبی، عدم اطلاع هر یک از مذاهب نسبت به اصول و قواعد پذیرفته شده نزد مذهب دیگر است. از این رو هر گاه در بحثهای علمی از نگاه تنگ نظرانه مذهبی خود به موضوع می نگرند، هر نظر مخالفی را در تعارض با خود می بینند، و در صدد مقابله بر می آیند. در صورتی که اگر بحثهای علمی مقارن انجام پذیرد اصول و قواعد مشترک بسیاری وجود دارد که میتواند عامل وحدت میان مذاهب باشد.

کتاب حاضر تلاشی است برای ارائه علم اصول فقه به شکل مقارن، و مولف محترم سعی نموده است تا با از بین بردن موانعی که علمای مذاهب اسلامی را در هاله ای از بی خبری نسبت به یکدیگر قرار میدهد، از دشمنی ها و درگیریهای میان آنان بکاهد. و از گذر این کار علمی مقارن در صدد است تا سرمنشا های این مشکلات را بخشکاند.

و یقینا کتاب حاضر می تواند منبعی در علم اصول فقه مقارن باشد که هیچ پژوهشگر علوم اسلامی و محقق در رشته اصول فقه از آن بی نیاز نخواهد بود.

این کتاب در دو جلد (جلد اول ۴۰۸ و جلد دوم ۴۰۰صفحه ) و به تحقیق وفی شناوه به چاپ رسیده است .