آوای تقریب (گزیده مقالات هشتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی)

موضوع:

قرآن و تفسیر

نویسنده: محمد سعید معز الدین

سال چاپ: 1376

معرفی:

هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به موضوع «قرآن و سنت و ثابت و متغیر در اسلام» اختصاص داشت  و در این باره بیش از ۱۶۰ مقاله به دبیرخانه این کنفرانس رسید. گزیده این مقالات به دو زبان فارسی و عربی در دو کتاب منتشر شده است. کتاب حاضر به گزیده مقالات فارسی اختصاص دارد.

این کتاب شامل پانزده مقاله و چهار گفت و گوست. عناوین مقالات از این قرار اند: «تأثیر قرآن در جنبش فکری نهضت علمی، تمدن و تکامل بشر» / محمّد واعظ زاده خراسانی؛ «تقریب بین مذاهب اسلامی» / آیت‌الله محمّد ابراهیم جناتی؛ «پیشگامان تقریب مذاهب و نقش اجازه در جامعه اسلامی» / سید محمود مرعشی؛ «اتفاق مسلمانان بر صیانت قرآن مجید از تحریف» / مولوی عبدالرحمن محبی؛ «ترجمه قرآن از نظر مفسرین و فقهای مذاهب اسلامی» / عبدالکریم بی‌آزار شیرازی؛ «ارزیابی تفاسیر و روشهای تفسیری» / حبیب الرحمن قهستانی؛ «زمینه­های تحول و پویایی در قوانین» / سید صادق حسینی؛ «معنا و مفهوم سنت» / نذیر احمد سلامی؛ «احکام ثابت و متغیر در اسلام» / محمّد ابراهیمی؛ «زمینه­های ثابت و متغیر و انطباق ثابت بر متغیر» / علی رحمانی سبزواری؛ «زمینه­های ثابت و متغیر در فقه اسلام» / احمد واعظی؛ «اثبات صدور حدیث از طریق مضمون شناسی ومتن» / عباس ایزد پناه؛ «نگاهی به تفسیر المنیر و روش تفسیری آن» / محمّدعلی رضایی کرمانی؛ «زمینه‌های ثابت و متغیر در اسلام» / مهدی صانعی و «سنت و بدعت در اسلام» / محمّد واعظ زاده خراسانی.

در بخش گفت و گو با آیات عظام محمّد مؤمن، مکارم شیرازی و جعفر سبحانی و دکتر احمدی درباره موضوعاتی چون ثابت و متغیر، مفهوم تقریب مذاهب، مسئله تحریف قرآن و بررسی دیدگاهها در این باره و . . . بحث شده است.