الأحادیث القدسیة المشترکة بين السّنة والشّيعة

موضوع:

حدیث و رجال

نویسنده: سيد محسن الحسينی الامينی

سال چاپ: 1382

معرفی:

حدیث قدسی یکی از ابزارها و روش­های فرهنگی است که دین اسلام در تبیین و عرضه اندیشه­  ها و دیدگاه ­های خود از آن بهره می‌برد و از سرچشمه­ های زلالی است که از طریق آن نظریه جاودانه خود را برای چگونه زندگی کردن و ارتباط فرد مسلمان با خداوند متعال، عرضه کرده است و به رغم اختلاف آرا و روایات درباره وجوه تفاوت ­ها میان آن و قرآن کریم، حدیث قدسی به مثابه سرچشمه گوارایی است که فرد مسلمان از آن بهره می برد.

کتاب حاضر چهارمین اثر از مجموعه «سلسله الاحادیث المشترکه» است که به احادیث قدسی مشترک اهل سنت و شیعه اختصاص دارد.

کتاب در مقدمه ناشر، مقدمه نویسنده و پنج باب سامان یافته است که هر باب حاوی فصل ­هایی است. موضوعات باب­ های پنجگانه از این قرار است: «احادیث قدسی مربوط به توحید، ایمان به خدا، صفات و افعال خداوند و اسماء حسنی»؛ «احادیث قدسی درباره انبیاء مرسلین و ایمان و تصدیق آنان»؛ «احادیث قدسی درباره معاد و شرایط آن، ذکر بهشت و آتش و اوصاف آنها»؛ «احادیث قدسی مربوط به احکام نماز، روزه، زکات، حج و جهاد» و«احادیث قدسی مربوط به نیکوکاری، صله ارحام، رد مظالم، ذم ریاکاری و فضائل دیگر».

پایان بخش کتاب نیز فهارس آیات قرآنی، منابع، مآخذ و مطالب است.