الامام المهدی(عج) فی الاحاديث المشتركة بين السنة والشيعة

موضوع:

حدیث و رجال

نویسنده: محمّد امير ناصری

سال چاپ: 1385

معرفی:

در اندیشه بشریت، هیچ امری همانند مسئله امام مهدی موعود(ع) که اسلام و پیش از آن ادیان آسمانی دیگر به آن بشارت داده­ اند، مورد توجه نبوده است. چرا که این موضوع پیش از آنکه، مسئله دینی یا اسلامی باشد، مسئله انسانی بوده است. زیرا به تعبیر دقیق، ایشان تبلور آرزوهای تمام بشریت برای رهایی از ظلم و بندگی و ایجاد پایه­ های عدل و آزادی است.

کتاب حاضر که یازدهمین اثر از مجموعه آثار«سلسله الاحادیث المشترکه» مرکز تحقیقات و مطالعات علمی مجمع تقریب مذاهب اسلامی است، قطعیت ظهور این مصلح جهانی و برپایی حکومت الهی و عدالت محورش در سرزمین را از طریق ارائه اخبار و آثار مشترک میان شیعه و سنی – که بر ظهور ایشان در آخر زمان و تحقق وحدت جهانی اسلامی در سایه قرآن کریم و سنت حضرت محمّد(ص) تأکید دارند – تبیین کرده است.کتاب حاوی بیست و شش باب است که به ترتیب موضوعات آنها از این قرار است: ضرورت اقتدا به امام در هر عصری، همه دوازده امام(ع) از قریش‌اند، بشارت پیامبر اسلام(ص) از آمدن مهدی(ع)، نام و کنیه مهدی(ع)، مقام و افتخارات او، ویژگی های ظاهری و اخلاقی او، جهان اسلام در زمان ظهور، شرایط سیاسی جهان اسلام در زمان ظهور، شرایط اقتصادی جهان اسلام در زمان ظهور، وقوع برخی نشانه ­ها قبل از ظهور و قیامت، بروز برخی حوادث و فتنه ­ها پیش از ظهور مهدی(ع)، منتظران و مهیا کنندگان ظهور مهدی(ع)، اصحاب و مریدان مهدی(ع)، خروج مضیانی، جیش خسف، رجال و پیروان او، مهدی(ع) و میراث انبیاء، ظهور امام مهدی(ع)، نزول عیسای پیامبر(ع)، بیعت با مهدی(ع)، جنگ­های داخلی امام مهدی(ع)، جنگ­های خارجی امام مهدی(ع)، شرایط و خصوصیات ارتش مهدی وحکومت امام مهدی(ع).