التقريب

موضوع:

مجموعه مقالات کنفرانس

سال چاپ: 1388

معرفی:

مجموعه مقالاتی درباره ابعاد مختلف وحدت اسلامی و تقریب بین مذاهب اسلامی شیعه و اهل سنت است. در این شماره از مجله که شماره ششم آن است، نه مقاله درباره وحدت و تقریب مسلمانان و راهکارهای مهم آن ارائه شده است. در مقاله اول تحت عنوان تنوع مذهبی عنصر انسجام اسلامی تألیف آیه الله محمد علی تسخیری، ضمن بررسی خصوصیات جوامع اسلامی و تنوع مذهبی و اعتقادی در این جوامع، به بحث درباره چگونگی حل اختلافات فکری و مذهبی بین مسلمانان و رسیدن به وحدت و انسجام اسلامی آنان پرداخته شده و راهکارهای از بین بردن اتهام مسلمانان نسبت به یکدیگر و عدم تکفیر یک فرقه و مذهب توسط فرقه ای دیگر بیان شده است. نگارنده نه تنها تنوع مذهبی را باعث اختلاف مسلمانان ندانسته بلکه آن را بهانه خوبی برای وحدت و انسجام بیش­تر بین آنها ارزیابی کرده است. در مقاله دوم تحت عنوان ائمه شیعه و وحدت اسلامی تألیف علی آقا نوری، نقش ائمه معصومین(ع) و سیره آنان در ایجاد وحدت بین صفوف مسلمین بیان شده و روش‌های آنان برای جلوگیری از فتنه و تفرقه بین مسلمانان در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اعتقادی و ارشاد جامعه اسلامی و هدایت آن بررسی گردیده است. در مقاله سوم تحت عنوان وحدت اسلامی؛ اخوت اسلامی تألیف محمد واعظ زاده خراسانی، ضمن بررسی اهمیت و حدت و برادری در بین مسلمانان و تأکید قرآن و سنت در این زمینه، به اوضاع بد مسلمانان در جهان امروزی اشاره شده و فرقه گرایی، قومیت گرایی و طائفه­ گرایی از مهم ترین آفات جهان اسلام برشمرده شده و وحدت و اخوت اسلامی یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند عنوان شده است. ابوحنیفه و روایت حدیث عنوان مقاله چهارم از این نوشتار است که در آن نقل بسیاری از روایات از ائمه شیعه از زبان ابوحنیفه یکی از ائمه اربعه اهل سنت برجسته شده و نقش وی در روایت و نقل حدیث بررسی گردیده است. در مقاله بعدی با توجه به شرایط جهان امروز و تغییر و تحول گسترده در آن و توطئه‌ها و برنامه‌های گسترده جهان استکبار و استعمار بر جهان اسلام، بر لزوم هوشیاری مسلمانان و آمادگی آنان برای جهانی شدن تأکید شده است. در مقاله بعد نیز راهکارهای مهم نیل به وحدت اسلامی براساس شناخت مبانی اعتقادی اسلام و قرآن کریم ارائه شده و لزوم تحمل یکدیگر و تسامع و تساهل دینی گوشزد شده است. نقش هنر اسلامی در تقویت عقاید اسلامی و وحدت، دیدگاه امام خمینی(ره) در مورد وحدت اسلامی و راهکارهای خروج از سیطره استکبار جهانی و معرفی کشور ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی و اوضاع مسلمانان در این کشور از مباحث مقالات بعدی این نوشتار محسوب می شود.