الحج فی الأحادیث المشترکة بین السنة والشیعة

موضوع:

حدیث و رجال

نویسنده: مهدی رستم‌نژاد

سال چاپ: 1387

معرفی:

حج جایگاه بسیار ارزشمندی در اسلام و در زندگی مسلمانان دارد و درباره آن احادیث و اخبار فراوانی از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) آن حضرت به ما رسیده است که منابع و مسانید فریقین از آن سرشار است. این احادیث شامل اعمال و فرائض حج و دعاها و زیاراتی است که در مکه و مدینه ومساجد آن دو و سایر اماکن مرتبط به جا آورده می‌شود و بسیاری از آنها بین شیعه و سنی مشترک می‌باشد. این کتاب سومین کتاب از سلسله کتاب‌های منتشر شده توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با عنوان سلسله الاحادیث المشترکه می‌باشد.

 کتاب با مقدمه‌ای محققانه از ریاست محترم مجمع تقریب مذاهب اسلامی آقای تسخیری و مقدمه مؤلف درباره نحوه تألیف کتاب و امتیازات آن بر سایر کتب مولفه درباره حج آغاز شده است. کتاب در بر دارنده سه مبحث می‌باشد که عناوین و موضوعات مطرح شده در آن‌ها به تفصیل ذیل می‌باشد: مبحث اول دارای پنج باب است. وی در باب اول که حاوی نه فصل است درباره فضیلت حج و آثار ترک آن در دنیا می‌نویسد.

در باب دوم به آثار حج در دنیا می‌پردازد و می‌نویسد كه حج گناهان را می‌شوید، فقر و قرض را دفع می‌كند و انسان را از مرگ بد حفظ می‌نماید. در باب سوم، آثار ترك حج را در زندگی انسان شرح می‌دهد. درباب چهارم فضیلت حاجی و ثواب آن را متذكر می‌شود. و در باب پنجم حج ملائکه و انبیاء از آدم(ع) تا خاتم(ص) را در شش فصل شرح می‌دهد.

مبحث دوم کتاب در چهار باب اماکن حج و فضیلت‌های هر یک را در چندین فصل بیان می‌نماید. باب اول درباره حرم و حدود آن و رعایت آداب آن است. مکه و مسجدالحرام و بیت‌الله الحرام هر یک عناوین باب‌های بعدی می‌باشند که در چند فصل، فضایل، حدود و اعمال و ثواب آنها را شرح داده است. مبحث آخر کتاب در ده فصل درباره تشریع حج و شرایط اقسام آن است.نویسنده در تمام مباحث کتاب از منابع معتبر شیعه و سنی به نحو احسن بهره برده و به تمام منابع و مآخذ به دقت اشاره نموده است.