الحج معطیاته، احکامه و الروایات المشترکة فیه

موضوع:

حدیث و رجال

نویسنده: محمدعلی تسخيری و محمود قانصوه

سال چاپ: 1381

معرفی:

کتاب و سنت دو منبع اصلی استنباط احکام از منظر شیعه و اهل سنت به شمار می‌آیند و منابع دیگر، اعتبار و ارزش خود را از این دو منبع اخذ می‌کنند. در روایات متعدد از امامان اهل بیت(ع) نقل شده که آنان در واقع راوی احادیث پیامبر(ص) هستند. از سوی دیگر، مكتب فقهی شیعه و اهل سنت از صدر اسلام تاکنون با همزیستی مسالمت آمیزدر کنار یکدیگر به حیات خود ادامه داده اند و حتی احادیث، استنباطات فقهی و دیگر مفاهیم این دو مکتب در بسیاری نقاط با یکدیگر اشتراک دارند. با یک نگاه اجمالی به مجموعه­ های حدیثی شیعه و اهل سنت، شمار بسیاری از روایات و راویان مشترک در این آثار ملاحظه می‌گردد. بنابراین، فهمیده می شود که پیشوایان مذاهب فقهی اهل سنت و شیعه و ناموران حدیثی این دو مکتب در طول تاریخ با نهایت سعة صدر، رواداری و احترام در کنار هم زندگی کرده و مشترکا” برای پاسداری از حدیث رسول خدا(ص) و غنی سازی اندیشة اسلامی با استفاده از اجتهاد پویا تلاش می كرده اند.

کتاب حاضر نمونه زنده‌ای از این حقیقت و با هدف محقق ساختن همه خصایص قرآنی و به ویژه مسأله وحدت اسلامی آمده است. موضوع کتاب، «حج» است و محتوای آن، روایات مشترک میان شیعه و اهل سنت دربارة این موضوع. مطالب کتاب از یک مقدمه و دو فصل تشکیل شده است. نویسندگان در مقدمه از دو موضوع ارتباط حج با محقق ساختن اهداف انبیاء(ع) و آثار اجتماعی – سیاسی قداست حرم الهی بحث کرده اند و عناوین دو فصل اصلی کتاب عبارتند از: ۱- در حج پیامبران(ع) ۲- در احکام حج.