السنة والشیعة ضجة مفتعلة وموسفة

موضوع:

وحدت و تقریب

نویسنده: فتحی شقاقی

معرفی:

در این نوشتار ضمن بررسی زندگانی و تفکرات شهید فتحی شقاقی، به بررسی دیدگاه‌های وی در زمینه وحدت مسلمانان و تقریب بین مذاهب اسلامی پرداخته شده است. در ابتدای کتاب قسمت هایی از زندگانی شهید فتحی شقاقی و دیدگاه‌های برخی از اندیشمندان در مورد وی و اقدامات وی علیه اسرائیل و تلاش او در زمینه ایجاد وحدت بین مسلمانان و تقریب بین مذاهب اسلامی منعکس شده است. سپس دیدگاه‌های فتحی شقاقی در مورد وضعیت کنونی مسلمانان شیعه و اهل سنت و اوضاع اسفبار آنان بر اثر اختلاف و تفرقه آنان مطرح شده و اقدامات جبهه استکبار علیه کشور‌های مسلمان منطقه به ویژه علیه انقلاب اسلامی تشکیل شده در ایران به رهبری آیه الله خمینی و تلاش‌های استعماری برای سرنگونی این انقلاب مانند تشجیع صدام حسین در زمینه حمله نظامی به ایران و بر هم زدن روابط شیعه و اهل سنت در بین کشور‌های اسلامی از منظر وی تبیین گردیده و آثار منفی اختلافات و چند دستگی در بین مسلمانان جهان از دیدگاه دکتر فتحی شقاقی تصویر گردیده است. در همین راستا به اظهار نظر دکتر فتحی شقاقی درباره موضع گیری‌های خصمانه محب الدین خطیب علیه شیعیان اشاره کرده و دیدگاه‌های وی مبنی بر کافر خواندن شیعیان را مورد نقد و بررسی قرار داده و به معرفی شخصیت فکری محب الدین الخطیب و نقش تخریبی وی در وحدت و تقریب مذاهب اسلامی می پردازد. در بخش‌های دیگر کتاب دیدگاه‌ها و عملکرد برخی از از پیش گامان وحدت اسلامی و نقش آنان در ایجاد وحدت وتقریب مذاهب اسلامی مانند شخصیت هایی چون حسن البناء مؤسس جمعیت اخوان المسلمین مصر و دیدار‌های وی با برخی از علمای شیعه ایران در مورد رایزنی جهت تحقق وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی، فتحی یکن و ارتباط او با مجتبی نواب صفوی رئیس نهضت فدائیان اسلام در ایران و اخوان المسلمین مصر، شیخ محمود شلتوت رئیس سابق جامعه الازهر مصر و تفکرات و عملکرد وی جهت تقریب بین مذاهب اسلامی، استاد سعید حوی، استاد بهنساوی، استاد انور الجندی، استاد عاطف الزین، صابر طعمیه و استاد راشد الغنوشی در این زمینه اشاره گردیده است. در همین راستا نگارنده به نقش برخی از مراکز علمی و فرهنگی و سیاسی جهان اسلام مانند جامعه الازهر مصر، جمعیت اخوان المسلمین، دارالتقریب بین مذاهب اسلامیه در این موضوع (تقریب مذاهب اسلامی) اشاره کرده و دیدگاه‌های استاد سید هادی خسرو شاهی و امام خمینی را در این زمینه منعکس کرده و نقش پیروزی انقلاب اسلامی در ایران جهت اتحاد مسلمانان و تقریب بین مذاهب مسلمان را بررسی می نماید و حرکت تقریبی صورت گرفته در جهان و تلاش‌های علمای مسلمان در این زمینه را اگر چه حرکتی کند اما امید وار کننده توصیف کرده و دست هایی را که قصد دارد شیعه را از نظر اهل سنت و اهل سنت را از نظر شیعه مطرود و کافر جلوه دهد دستانی خیانت کار و مزدور اجنبی خوانده و همه مسلمانان جهان را به هوشیاری و دقت در قبال عملکرد دشمن مشترک شیعه و اهل سنت فرخوانده است.