الشیخ الزنجانی والوحدة الاسلامیة

موضوع:

وحدت و تقریب

نویسنده: سيد محمّد سعيد آل ثابت

سال چاپ: 1384

معرفی:

کتــاب حاضـر بـر ان اسـت تـا زنـدگینـامه و فعالیـت ­های شیـخ عبـد الکـریـم زنجانـی نجفـی را در زمینـه وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی و نقش وی را در بیدارسازی و ترویج اندیشه­ های وحـدت گرایانه تشریـح کنـد. کتاب در مقدمه و پنج فصل سامان یافتـه اسـت. فصـل اول به زنـدگینامـه، رویکـرد اصـلاح‌گرانـه و اقدامات وی در زمینه تقریب و اثار علمی‌اش اختصاص دارد. در فصـل دوم تاریخ امامیـه و انحـراف­هـا و انشعـاب­ هایـی که وحـدت اسلامـی دستخـوش ان شد بررسـی شـده اسـت. نویسنده در فصل سوم اقدامات و تلاش­ های شیخ عبدالکریم زنجانی را در زمینه تقریب و وحدت اسلامی تشریح کرده است. سفـر به مصر وسوریه، و دیدار از مراکز و محافل دینی و فرهنگی سوریه و نیز سفر به لبنـان و فلسطین و فعالیت­ های وی در این دو کشور عربی از جمله مطالب این فصل است.

در فصـل چهارم نـامـه­ هـای زنجـانـی بـه شیـوخ الازهـر، امیـر کویـت و پـادشـاه عـربستـان و پاسـخ ­های انهـا امـده اسـت.

در فصـل پایانی کتاب دیدگاه­ های زنجانی درباره برخی مسائل از جمله موضع گیری وی در خصوص سخنرانی ابراهیم جبهان در کویت که خطاب به شیخ محمود شلتوت ایراد کرده بود، امده است.

صهیونیسم و تشیع، شیعه و توحید، قران کریم: اهل سنت و تشیع، سنت رسول خدا(ص)، اجتهاد از نگاه شیعه و سنی، شیعه امامیه و شیعه و حسین(ع) از جمله دیدگاه­ های مطرح شده زنجانی در این موضع گیری است.