العلامة المصلح الشیخ محمد تقی القمي قصة التقريب امة واحدة، ثقافة واحدة

موضوع:

وحدت و تقریب

نویسنده: سيد هادی خسروشاهی

سال چاپ: 1385

معرفی:

کتاب حاضر یکی از آثار مهم تاریخی در حوزه تقریب و روایت­گر اسناد موثق تاریخ جنبش تقریب و بالندگی و گسترش آن است.

کتاب شامل مجموعه­ ای از مقالات و نامه­ هایی از علامه شیخ محمدتقی قمی می‌باشد که در مجله رساله الاسلام به طبع رسیده و نیز گفت­ وگو هایی است که وی با برخی از روزنامه­ های مصری درباره تقریب مذاهب اسلامی و وحدت داشته است. همچنین در این کتاب سه مقدمه علامه بر سه کتاب در حوزه تفسیر و فقه درج شده است. کتاب از مقدمه ناشر و گردآورنده، چند بخش و پیوست­ ها تشکیل شده است.

سید هادی خسروشاهی در مقدمه خود به بررسی و تبیین مفهوم، ابزار، اهمیت و تاریخچه تقریب و پس از آن به شرح زندگی علامه شیخ محمدتقی قمی پرداخته است. بخش اصلی کتاب که شامل مقالات، گفت ­وگوها، رسائل و مقدمه­ های علامه است، در شش بخش تنظیم شده است؛ در سه بخش اول (مقالات) به موضوعاتی چون: دین و دنیا؛ قصه تقریب؛ ظهور و بالندگی آن؛ فرهنگ تقریب؛ آراء و تجربه ­ها؛ میراث و تقریب؛ و اصالت و تجدد اختصاص دارد. سپس مقدمه ­های علامه بر سه کتاب مجمع ­البیان لعلوم ­القرآن، المختصر النافع فی فقه الامامیه و شرح المعه الدمشقیه در بخش چهارم آمده است. بخش پنجم حاوی نامه­ های علامه به شیخ محمد متولی الشعراوی، وزیر اوقاف مصر، و نامه وی خطاب به جهان اسلام در خصوص وحدت اسلامی است.

بخش پایانی کتاب، به گفت­ وگوهای علامه با نشریاتی چون روز الیوسف، الاهرام و الاخبار اختصاص دارد که درباره موضوعات وحدت اسلام و تقریب بین مذاهب و جهان اسلام بحث شده است.

 در بخش پیوست­ ها اسنادی درباره تقریب و مسائل مربوط به آن، از جمله بیانیه ­های کنفرانس ­ها و دیدارها آورده شده است.