الوحدة الاسلامیة اوالتقریب بین المذاهب السبعة

موضوع:

مجموعه مقالات کنفرانس

نویسنده: عبدالکريم بی آزار شيرازی

سال چاپ: 1378

معرفی:

کتاب حاضر گزیده‌ای از بهترین مقالات علمی و اصلاحگرانه مجله رساله الاسلام است که در هفت باب تدوین شده است.

باب اول، «چگونگی دعوت به تقریب و اهداف ان»، شامل نه مقاله است که از جمله انها به «اندیشه تقریب» / حسنین محمّد مخلوف؛ «ادبیات دعوت به حق» / محیی الدین قلیبی تونسی؛ «تقریب، وظیفه اسلامی» / محمود فیاض؛ «نقطه ­هایی بر حروف» / محمّدتقی قمی می توان اشاره کرد.

 در باب دوم، «وحدت اسلامی» نیز چهار مقاله امده است که «تلاش ابدی در اتحاد مذاهب» / عبدالمتعال صعیدی و «اسلام دین وحدت» / مسلم حسینی حلی از شمار انهاست.

 در باب سوم، «نحوه امادگی مسلمانان برای وحدت و یاری یکدیگر» یک مقاله با همین عنوان به قلم محمّد عرفه امده است.

باب چهارم، «نزدیکی در مسائل مهم» نیز حاوی یازده مقاله است که برخی از انها عبارت‌اند از: «شیوه مصالحه میان شیعه و سنی در امامت و خلافت» / محمّدصالح حائری مازندرانی؛ «صیانت قران از تحریف» / ابوالقاسم موسوی خوئی؛ «تقیه میان شیعه و سنی» / محمّد جواد مغینه.

باب پنجم کتاب که عنوانش «اجتهاد در اهل سنت و شیعه» است، هفت مقاله را در برگرفته است که از مهم‌ترین انها «منابع احکام اجتهادی» / محمّدعلی ناصر؛ «اجتهاد و نص» و «عمل به حدیث و شرایط ان از نظر امامیه» / محمّدجواد مغینه است.

باب ششم، «منابع شریعت و علل اختلاف در ان» نیز سه مقاله را به خود اختصاص داده که «علل اختلاف میان ائمه مذاهب» از جمله انهاست.

باب پایانی کتاب «مقالات علمی و اصلاحگرایانه» نوزده مقاله را در برگرفته است که «رمضان رمز نزدیکی دلها و الفت امتها» / هبه الدین شهرستانی؛ «ساخت جامعه اسلامی» / محمّدفرید وجدی؛ «از لغزش­های شرق شناسان» / عبدالوهاب حموده و «روش اسلام در ازادسازی عقل» / سویلم طه از شمار انهاست.