الوحدة والانسجام الاسلامی: مشروع حضاری (قراءة فی خطابات وبیانات الامام الخامنئی)

موضوع:

وحدت و تقریب

نویسنده: جمال الدين عبدالرسول

سال چاپ: 1387

معرفی:

مولف در این کتاب کوشیده تا برنامه تمدن‌ساز و وحدت‌بخش اسلام را از خلال سخنرانی‌ها و پیام‌های رهبر انقلاب اسلامی ایران استخراج كند و در ضمن مقایسه تمدن اسلامی با تمدن غرب،‌ برتری‌ها و شایستگی‌های تمدن اسلامی را که تمدنی اخلاقی است در برابر تمدن مادی غرب آشکار سازد. آنچه که در سرتاسر کتاب به عنوان اساس و محور بحث مورد توجه قرار گرفته است وحدت و انسجام اسلامی می‌باشد. کتاب دارای مقدمه‌ای طولانی و شش فصل می‌باشد و در مقدمه به مبارزات و تهدیداتی که جهان اسلام با آن مواجه است پرداخته و به مسائلی چون تهاجم فرهنگی و فعالیت‌های گوناگون مستشرقان اشاره نموده است.

در فصل اول، مفهوم وحدت اسلام را در ضمن بحث در مسائل اجتماعی اسلام و ارزشی که اسلام برای انسان قائل است بررسی و در پایان این فصل به این اشاره کرده که انسان فطرتاً و طبیعتاً وحدت‌طلب و مدنی بالطبع است. نویسنده در ضمن استناد به احادیث و روایات و اقوال دانشمندان جامعه شناسی، سخنان رهبر معظم انقلاب را نیز بیان نموده است.استراتژی وحدت و انسجام اسلامی موضوع فصل دوم می‌باشد كه ضمن بررسی لغوی این مطلب، به اصطلاحات اخوت اسلامی، تألیف قلوب، پرداخته است.

منابع و مآخذی که درباره وحدت اسلامی باید به آن‌ها رجوع نمود ابتدا قرآن کریم، سپس سنت شریف نبوی و احادیث و روایات اهل بیت(ع) است که در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در فصل چهارم، وحدت اسلامی را از دیدگاه‌های سیاسی و فلسفی مورد تحقیق قرار داده و در پایان ضمن دعوت به وحدت، از مسلمانان خواسته که از تعصب کورکورانه و هرگونه خصومت بین مسلمانان پرهیز نمایند. فصل پنجم به آن دسته از مبارزات، موانع و مشکلاتی چون استكبار جهانی، جهل، تعصب و فقر که مانع تحقق وحدت اسلامی شده یا آن را به تعویق می‌اندازند، پرداخته است. ودر فصل پایانی به مظاهر وحدت اسلامی چون حج و تولد پیامبر اکرم(ص) و تأسیس دار التقریب بین المذاهب اشاره دارد. در پایان نیز فتوای دو تن از علماء مصر، شیخ محمود شلتوت و دکتر فرید واصل نصر را درباره تقلید از مذهب شیعه امامیه به عنوان ضمیمه آورده است.