الوحدة الاسلامیة فی الاحاديث المشترکة بین السنة و الشیعة

موضوع:

حدیث و رجال

نویسنده: سیدشهاب الدین حسینی

سال چاپ: 1385

معرفی:

بی‌تردید تقریب مذاهب و وحدت اسلامی مهم‌ترین نیاز امروز جهان اسلام است و برای تامین این نیاز، رسیدن به نقاط مشترک و پرهیز از اختلافات جزئی و حاشیه‌ای مهم‌ترین مسئله‌ای است که باید به آن رسید. کتاب حاضر که سیزدهمین اثر از مجموعة «سلسلة الاحادیث المشترکة» است، روایتها و احادیث مشترک شیعه و سنی درباره وحدت و پرهیز از تفرقه در آن گردآوری و تدوین شده است. کتاب از پیشگفتار ناشر، مقدمه، هفت باب و فهارس تشکیل شده است. آیت الله تسخیری در مقدمه به تبیین و تشریح ارزش ها، مبانی، محورهای وحدت و نتایج آن پرداخته، سپس اصولی را که تقریبیون باید به آن متعهد باشند برشمرده است که عبارت‌اند از: همکاری در امور مورد اتفاق؛ پرهیز از تکفیر، تفسیق و بدعت آور دانستن یکدیگر؛ اجتناب از توهین به مقدسات، حفظ احترام در زمان گفت وگو، آزادی در انتخاب مذهب. ابواب هفتگانه کتاب نیز حاوی این موضوعات و مطالب است: اصول کلی تمسک به وحدت و پرهیز از تفرقه (ضرورت اشاعة وحدت و اجتناب از تفرقه)؛ عناصر وحدت میان مسلمانان؛ عوامل تفرقه افکن و تضعیف کننده وحدت مسلمانان؛ رابطه مسلمانان با یکدیگر: صورت حقیقی مسلمانان؛ آثار و پیامدهای وحدت و تفرقه و بازتاب آنها در دنیا و آخرت؛ تقیه، ابزاری برای حفظ وحدت و همبستگی؛ و معیارهای الهی در تعیین فرد افضل نزد خداوند. در پایان کتاب فهرست آیات، احادیث شریف و آثار، اعلام، منابع و مطالب آمده است.