امت واحده اسلامی و اتحادیه کشورهای اسلامی

موضوع:

وحدت و تقریب

نویسنده: دکتر حمیدشهریاری

سال چاپ: 1400

معرفی:

امت واحده اسلامی و اتحادیه کشورهای اسلامی
(چارچوب مفهومی و مستندات)

این اثر تلاشی است در راستای تبیین الگوی مفهومی امت واحده در اسلام و ارائه معماری جدید برای وحدت جهان اسلام که در قرآن از آن به «امة واحدة» یاد شده است. این معماری در پنج محور اصلی شکل یافته است؛ پرهیز از تفرقه‌گرایی و تعرض به یکدیگر در جهان اسلام، همکاری‌هایی که در جهان اسلام باید محقق گردد، هم‌افزایی که باید بین کشورهای اسلامی شکل بگیرد، خودسازی در ملل و دوَل اسلامی و رشد معنوی و اخلاقی در فضای عمومی و دولتی جوامع اسلامی. این چهار محور مفهوم امت واحده را پایه‌ریزی می‌کند و بستری برای دستیابی به محور پنجم یعنی مفهوم «اتحادیه کشورهای اسلامی» است که الگویی سیاسی برای حاکمیت بر «امت واحده اسلامی» است.

قابل ذکر است که این اثر به دو زبان عربی و انگلیس نیز ترجمه شده است.