بداية المجتهد و نهایة المقتصد تحقیق و مقارنه با آراء الامامیه (جلد۵)

موضوع:

فقه و اصول

نویسنده: ابو الولیدمحمدبن احمد بن رشد القرطبی

سال چاپ: 1389

معرفی:

کتاب حاضر اثر فیلسوف شهیر اندلسی، ابن رشد قرطبی است که در حوزه اجتهاد و فقه تألیف شده و به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با تصحیح جدید منتشر شده است.

کتاب حاوی پیش گفتار ناشر، مقدمه آیت الله واعظ زاده خراسانی (دبیر کل وقت مجمع)، مقدمه مصحح و مقدمه نویسنده و هفت بخش است. مصحح این اثر در مقدمه خود ابتدا ادله‌ای که منابع فقها و آرای مذاهب اسلامی بر آن استوار است، یعنی قرآن کریم، سنت، اجماع، عقل، قیاس، امتحان و . . . تشریح کرده و علل اختلاف مذاهب اسلامی را نسبت به آن برشمرده است. در ادامه نویسنده، کتاب حاضر را معرفی کرده و در پایان شیوه تصحیح این کتاب را بیان نموده است. نسخه‌ای که مصحح اساس کار خود را بر آن نهاده، چاپ قدیمی کتاب بوده که ابتدا به تصحیح اشتباهات و اغلاط، درج علامت‌ها و نشانه ­های سجاوندی ضروری بر اساس نسخه تصحیح و چاپ شده در بیروت به تصحیح عدنان علی شلاق و یوسف مرعشلی (بیروت، عالم الکتب، ۱۹۸۷ م.) اقدام کرده، سپس به استخراج آیات، سور، احادیث و روایاتی كه در متن وارد شده – بر اساس منابع حدیث موثق – پرداخته و اسامی سوره‌ها و شماره آیات را مشخص کرده، آنگاه به استخراج اقوال فقهی‌ای كه از کتب مذاهب اربعه در متن آمده- تا حد امکان – مبادرت کرده است.

مصحح در استخراجات و تعلیقات خود از آثاری چون الخلاف / شیخ طوسی، تذکره الفقهاء / علامه حلی، الناصریات/ سید مرتضی و موسوعه­ های فقهی معروف و موثق بهره برده است. وی همچنین رأی امامیه را برای متمایز بودن از تعلیقات دیگر – به عنوان منبع – به طور مجزا در پاورقی قرار داده است. اشاره به دلایل فقهای امامیه، اشاره به شرایط اختلاف میان روایات، و…. از دیگر ویژگی­ های این تصحیح است.