حکومت از دیدگاه مذاهب اسلامی

موضوع:

مجموعه مقالات کنفرانس

نویسنده: سید جلال میرآقایی

سال چاپ: 1377

معرفی:

مفهوم حکومت و شیوه‌های مختلف آن از مباحث چالش برانگیز در حوزه اندیشه اسلامی است و علماء و متفکران مسلمان با توجه به مذهب خود دیدگاه‌ها و آرای متفاوتی درباره آن داشته‌اند. از این رو، اداره مملکت و امت اسلامی چه در حوزه نظری و چه در حوزه عملی همَواره مناقشاتی را از صدر اسلام به این سو پدید آورده است.
کتاب حاضر شامل مجموعه مقالات فارسی دهمین کنفرانس وحدت اسلامی است که تحت عنوان «حکومت از دیدگاه مذاهب اسلامی» با حضور متفکران و دانشمندان ۳۸ کشور، تیر ماه ۱۳۷۶ در تهران برگزار شدو طی آن، موضوع جایگاه و اهمیت حکومت در اسلام و ویژگی‌های آن از دیدگاه‌های مختلف مورد مداقه و بررسی قرار گرفت.
از مقالات این کتاب به این موارد می توان اشاره کرد: «حاکمیت خداوندی» / محمّد تقی جعفری؛ «جهان اسلام و مشکلات آن» / محمّد واعظ زاده خراسانی؛ «بیداری مسلمانان و اثر تقریب در این بیداری» / سید جعفر شهیدی؛ «خلافت یا ولایت فقیه از نظر مذاهب اسلامی» / عبدالکریم بی‌آزار شیرازی؛ «سیر تکوین و تطور اندیشه حکومت دینی در آثار اندیشمندان اسلامی» / محمّد جواد صاحبی؛ «علامه نائینی و تحریر مشروطیت» / سید محمّد ثقفی؛ «اعتبار رأی اکثریت» / کاظم قاضی زاده؛ «شرایط و صفات حاکم اسلامی از دیدگاه امام علی(ع)» / علی اکبر ذاکری؛ «تحلیلی جامعه شناختی از تکوین و تداوم حکومت اسلامی در ایران و جهان اسلام» / احمد رجب زاده و «بررسی پنج دیدگاه در زمینه ضرورت تأسیس حکومت اسلامی (نظریه اهل سنت)» / غلامرضا ذاکر صالحی .
در پایان کتاب نیز گزارشی از این کنفرانس درج شده است.