رسالتنا تقريب الفکر و توحيد العمل

موضوع:

وحدت و تقریب

نویسنده: محمّدعلی تسخيری

سال چاپ: 1383

معرفی:

وحدت مسلمین و تقریـب مذاهب اسلامی از بدو پایه گذاری نظام جمهوری اسلامـی ایران، از دغدغه­های اصلـی این نظام بوده است. نامگذاری ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول هر سال به عنوان هفته وحدت و نیز تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی خود گویای این مسئله است. آیت الله تسخیری که مسئولیت این مرکز جهانی را برعهده دارد در مقدمه این کتاب ضمن تأکید بر این دغدغه نظام جمهوری اسلامی، برای تحقق وحدت مسلمین، محوریت کتاب و سنت را اساسی‌ترین كار بر می‌شمرد.

کتاب حاوی چهار فصل است. نویسنده در فصل اول ابتدا به اجتناب از برخی اقدامات که به وحدت اسلامی لطمه می‌زند و ظهور مذاهب اسلامی اشاره کرده و در ادامه به تشریح جنبش تقریب مذاهب، مفهوم، مبانی و اصول اخلاقی آن پرداخته و در پایان، استراتژی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تبیین شده است.

در فصل دوم پیشنهادهایی برای تحقق تقریب مذاهب مطرح شده است که تثبیت میانه روی در فهم شریعت، گسترش منطق گفت و گو، رعایت اولویتها در صدور فتاوی و احکام عملی از آن جمله است.

در فصل سوم پیشگامان اندیشه وحدت اسلامی و تقریب مذاهب از جمله شیخ محمود شلتوت، شیخ عبدالمجید سلیم، شیخ سلیم البشری، شیخ محمّد مصطفی مراغی و دیگران معرفی شده اند. نویسنده در این فصل، اقدامات وحدت گرایانه سید محسن امین، سید محمّد تقی حکیم و علامه شرف‌الدین را بر شمرده است.

در فصل پایانی کتاب نویسنده با درج سه مقاله از دکتر رجب البنا (مصر)، دکتر عزالدین ابراهیم و دکتر محمّد عماره (مصر) به بررسی دیدگاه‌های آنان درباره تقریب مذاهب اسلامی پرداخته است.