زندگی آیت الله العظمی بروجردی (ره)

موضوع:

وحدت و تقریب

نویسنده: محمّد واعظ زاده خراسانی

سال چاپ: 1385

معرفی:

آیت الله العظمی بروجردی از جمله مراجع تقلید شیعیان و علمای اسلام است که علم و عمل و اندیشه و ابتکار و اصلاح طلبی و توجه به جهان اسلام را در خود جمع کرده و بخصوص در قلمرو فقه، حدیث، علم رجال شیعه امامیه، تحولی شگرف پدید آورده است. کتاب حاضر، گزارشی از دو اثر علمی این مرجع تقلید فقید است؛ یعنی موسوعه جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه و سلسله آثار رجالی ایشان که جدیدترین و کامل‌ترین دست مایه شناخت راویان حدیث است. کتاب حاوی پیشگفتار و چند بخش است.

در بخش اول زندگی آیت الله العظمی بروجردی، اقدامات، اصلاحات و دیدگاه های سیاسی و اجتماعی وی تبیین شده است.

در بخش بعدی مکتب حدیثی و رجالی این مرجع تقلید فقید و کتاب جامع الاحادیث به طور مفصل معرفی شده است.

بخش بعدی کتاب به نسخه‌های خطی اجازات مراجع و علمای برجسته شیعه نظیر آیت الله العظمی دهکردی، آخوند خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی و دیگران اختصاص دارد. در ادامه کتاب نامه­های نویسنده به آیت الله بروجردی قبل و بعد از تألیف جامع الاحادیث آمده است .

نویسنده در بخش بعدی به معرفی مکتب و آثار رجالی آیت الله بروجردی پرداخته است.در ادامه کتاب در بخشی با عنوان «آیت الله بروجردی فقید عظیم اسلام»، خاندان ایشان، دوران تحصیل، دوران مرجعیت عمومی و… تبیین شده است.

بخش پایانی نیز به دیدگاههای آیت الله بروجردی در زمینه تقریب مذاهب اسلامی اختصاص دارد. در بخش ضمیمه نیز گزیده گفت و گوی نویسنده، استاد واعظ زاده خراسانی، درباره شخصیت این مرجع تقلید با مجله حوزه آمده است.