شیخ محمود شلتوت

موضوع:

وحدت و تقریب

نویسنده: عبدالکريم بی آزار شيرازی

سال چاپ: 1385

معرفی:

علامه شیخ محمود شلتوت از دانشمندان نامدار جهان اسلام در دوره معاصر با پیوستنش به “تقریب” توانست یك حلقه ارتباطی میان عالمان و اندیشمندان بزرگ اسلامی و عموم مسلمانان فراهم سازد تا یکدیگر را بشناسند، با هم تبادل نظر داشته باشند و در نتیجه گام‌های مؤثر و سودمندی در راه تقریب و همبستگی بردارند و عوامل تفرقه و اختلاف­هایی را که ایادی استعمار القاء کرده بودند، خنثى كنند. برای همین منظور بود كه وی با آیت الله العظمی بروجردی(ره) و آیت الله العظمی حکیم(ره) و سایر علمای قم و نجف باب مکاتبه را گشود. از اقدامات مهم او در الازهر، وارد کردن فقه شیعه در جنب دروس فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت به صورت فقه مقارن و صدور فتوای تاریخی مبنی بر جواز پیروی از مذهب شیعه امامی است.

نویسنده در این کتاب پس از معرفی علامه شیخ محمـود شلتـوت در یک صفحه و نیز نگارش مقدمه‌ای با عنوان «شخصیت والای علامه محمود شلتوت شیخ الازهر»، در هفت بخش به بررسی شخصیت اعتقادی، قرآنی، حدیثی، فقهی و اجتماعی – سیاسی شیخ شلتوت می‌پردازد.

عناوین این هفت بخش عبارت است از: شیخ محمود شلتوت و مسائل اعتقادی، شیخ محمود شلتوت و تفسیر تقریبی، طرح شلتوت – قمی برای جمع آوری احادیث مشترک، شیخ محمود شلتوت و فقه مقارن، شیخ محمود شلتوت و فتوای تاریخی، شیخ محمود شلتوت و دارالتقریب و شیخ محمود شلتوت و علمای بزرگ شیعه.