صلاة الجمعة معطياتها، أحکامها والروايات المشترکة فيها

موضوع:

حدیث و رجال

نویسنده: محمدعلی تسخيری و محمود قانصوه

سال چاپ: 1381

معرفی:

نماز جمعه، از حیث شکل و محتوا، عبادتی سیاسی – اجتماعی است. فقیهان مسلمان هرچند در برخی اجزا و شروط این عبادت با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما به سبب این که همگی از سرچشمه و منبعی واحد بهره می‌گیرند، اجمالا در شکل و صورت این عبادت با هم اتفاق رای دارند.

كتاب از مقدمة ناشر، پیشگفتار نویسنده و چهار بخش تشكیل شده است. نویسندگان این مجموعه در سه بخش، پس از بیان مباحث كلی در باب نماز جمعه مانند: «نماز جمعه، عبادتی سیاسی»، «نماز جمعه، جامعة اسلامی کوچک» و«نماز جمعه در مکتب اهل بیت(ع)»، وارد بحث اصلی و بخش چهارم شده اند و روایاتی را كه در باب نماز جمعه در مجموعه ­های حدیثی شیعه و اهل سنت امده ضمن سی و چهار باب گرد اورده اند. نویسندگان در هر باب ابتدا روایات مكتب اهل بیت(ع) و سپس روایات عامه را ذكر كرده اند. این بخش، که حجم عمدة کتاب (صفحة ۲۷ تا ۱۵۸) را به خود اختصاص داده، شامل احادیث و روایات مشترک فریقین دربارة نماز جمعه است. فضائل روز جمعه، نماز بر محمد(ص) در روز جمعه، اداب روز جمعه، غسل روز جمعه، اداب نماز جمعه، وجوب ان بر شهرها و روستاها، شرط مسافت، خطبه در عوض دو رکعت، لباس امام، و قیام خطیب از جمله موضوع­ های این بخش است.

در پایان كتاب فهرست احادیث مورد استناد به ترتیب ابواب امده است.