عقيدتنا الاسلامية عقيدة التوحيد للتوحيد

موضوع:

کتب اعتقادی-کلامی

نویسنده: تاج الدين الهلالی

سال چاپ: 1383

معرفی:

نویسنده اثر حاضر، رئیس دفتر افتاء و دعوت در سیدنی استرالیا و از فعالان عرصه وحدت اسلامی است. وی در این کتاب بر آن بوده تا با بررسی و تشریح اشتراکات بنیادی شیعه و سنی، رسیدن به وحدت اسلامی و نقاط مشترک میان مسلمانان را تقویت کند.

کتاب دارای مقدمه، پنج فصل و یك خاتمه است. نویسنده در مقدمه به بیان «توحید برای توحید» (توحید برای وحدت کلمه) پرداخته و نیاز مسلمانان به توحید و تأثیر آن را در میان مسلمانان بررسی کرده است.

موضوع فصل اول کتاب به عقیده و شریعت در اسلام اختصاص دارد که حاوی چند بحث کوتاه اسلام عقیدتی و اسلام شریعتی، عقیده و شریعت در بیان قرآن کریم، رابطه شریعت، اعتقادات اساسی در اسلام و منابع اعتقادات اسلامی است. نویسنده در تعریف قرآن از عقیده و شریعت، با استناد به آیاتی از قرآن کریم معتقد است عقیده در قرآن بیانگر ایمان می‌باشد؛ و شریعت، بیانگر عمل صالح است.

در فصل دوم، نویسنده راههای رسیدن به معرفت الهی را بر می‌شمرد. راه فطری و راه عملی (نظر و استدلال) از مباحث این فصل است.

فصل سوم به بحث در توحید حقیقی می‌پردازد. نویسنده با استناد به برخی منابع و روایات، ضرورت تعمیق اعتقاد توحیدی را برشمرده سپس دیدگاه‌هایی را درباره محکم و متشابه ارائه کرده است. در پایان این فصل، نویسنده درباره اختلافات اعتقادی مسلمانان و عدم تکفیر یکدیگر به دلیل این اختلافات بحث کرده و سپس نکاتی را از کتاب فیصل التفرقه بین الاسلام و الزندقه بیان کرده است.

چهارمین فصل کتاب به بررسی مسئله تکفیر اختصاص یافته و نویسنده با میزان قرار دادن قرآن و سنت تکفیر، انواع کفر و مسائل دیگر مربوط به آن را مورد مطالعه قرار داده است.

آخرین فصل کتاب به بررسی عقیده مسلمان درباره خداوند متعال، انبیاء، قرآن و کتاب‌های آسمانی دیگر، اسلام، حیات بعد از مرگ و . . . اختصاص دارد. نویسنده در پایان این فصل، به مسلمانان شیعی و سنی به صورت مجزا توصیه‌هایی در ضرورت همبستگی و وحدت اسلامی بیان کرده است.