فلسطین فی وجدان علماء الاسلام

موضوع:

فلسطین و قدس

نویسنده: محمد الساعدی

سال چاپ: 1400

معرفی:

فلسطين في وجدان علماء الإسلام
(مجموعه فتاوای علمای شیعه و سنی در مورد فلسطین)

عالمان و فقیهان جهان اسلام از آغازین روزهای فعالیت صهیونیسم در منطقه به عنوان پاسداران دین مبین اسلام و حریم مسلمانان با نوشته‌ها و فتاوای خود به دفاع از تمامیت ارضی فلسطین قیام کردند و ده‌ها فتوا و بیانیه در حرام بودن فروش زمین به یهودیان، واجب بودن جهاد با صهیونیست‌ها، حرام بودن خرید فروش و معامله با یهودیان اشغالگر، حرام بودن ارتباط با صهیونیست‌ها و  حرام بودن عادی‌سازی ارتباط با حاکمان رژیم اشغالگر قدس صادر کرده‌اند.
پژوهشگاه مطالعات تقریبی وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مجموعۀ این فتاوا را که از حدود ۸۵ سال پيش توسط عالمان برجستۀ شیعه و اهل سنت صادر شده در کتاب حاضر با عنوان فلسطین في وجدان علماء الإسلام  گردآوری کرده و نسخۀ نخست آن را مصادف با کنفرانس ۳۴ وحدت اسلامی منتشر کرد. امید است سخنان و فتاوای اين بزرگان موجب روشنگری و بیداری امت اسلامی و قضاوت مسلمانان جهان در مورد رفتار حاکمان خود باشد.
آنچه در این اثر آمده مشتمل است بر  سه فصل:

فصل اول
این فصل دربرگیرنده فتاوای ۳۰ تن از عالمان برجستۀ اهل سنت به خصوص علمای الأزهر از جمله: شیخ احمد عمر هاشم، سید قطب، حسن البنا، محمد رشید رضا، محمد سید الطنطاوی، عبدالحليم محمود،  شیخ جاد الحق علی جاد الحق، محمد اقبال لاهوری، شیخ حسن مأمون، عبدالمجید سلیم، شیخ محمود شلتوت، محمد الغزالی، یوسف القرضاوی، أحمد الريسونی، علی محی‌الدين القره‌داغی و… پیرامون ضرورت جهاد با اشغالگران فلسطین و عدم تعامل و همکاری با دشمن صهیونیستی آن سرزمین گردآوری شده است.

فصل دوم 
در فصل دوم فتاوی ۳۰ تن از عالمان برجستۀ جهان تشیع همچون حضرت امام خمینی، مقام معظم رهبری و  آیات  عظام سیدمحسن حکیم، سید عبدالله شیرازی، سیدابوالقاسم خوئی، عبدالکریم زنجانی، محمدجواد مغنیه، سیدمحمود شاهرودی، سیدمحمد حسین فضل‌الله، محد فاضل لنکرانی، سیدموسی صدر، سیدعلی سیستانی، ناصر مکارم شیرازی و… در رابطه با مسأله فلسطین و حرام بودن ارتباط با رژیم صهیونیستی گردآوری شده است.

فصل سوم
این فصل مشتمل است بر فتاوا و بیانیه‌های مؤسسات و انجمن‌های بزرگ اسلامی درباره فلسطین که از آن میان می‌توان به فتوای اولین کنفرانس علمای فلسطین در سال ۱۹۳۵ م، بیانیۀ علمای الأزهر در سال ۱۹۴۷ م و فتوای علمای شرکت کننده در کنفرانس بین المللی اسلامی پاکستان در سال ۱۹۶۸ پیرامون منع صلح با یهودیان، بیانیه‌های کنگرۀ مجمع البحوث الإسلامية الأزهر در سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ م،  فتوای علمای نجف در سال ۲۰۱۷م، فتوای علمای یمن در سال ۲۰۲۰م، فتوای مجمع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ۲۰۲۰م، و بیانیه اساتید سطوح عالیۀ حوزۀ علمیۀ قم در سال ۱۴۴۲ هـ در حرمت عادی‌سازی ارتباط با رژيم غاصب فلسطین اشاره کرد.
قابل ذکر است که اين اثر در حال تکمیل است و انشاء الله به زودی ویرایش دوم آن مشتمل بر همۀ فتاوای علمای جهان اسلام به خصوص فقهای معاصر منتشر خواهد شد.